Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorrangsregels bij inschrijving in scholen van de Vlaamse Rand Vlaamse Rand

Voorrangsregels bij inschrijving in scholen van de Vlaamse Rand

Het Vlaams Parlement heeft nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd die het voor scholen in de Vlaamse Rand mogelijk maken om voorrang te geven aan Nederlandstalige kinderen. De Vlaamse Regering zal nu bepalen in welke gemeenten scholen die mogelijkheid krijgen.

Concreet wordt het voor basisscholen mogelijk om voorrang te geven aan kinderen die in de eigen gemeente wonen. Secundaire scholen kunnen op hun beurt 70% van de plaatsen voorbehouden voor leerlingen die vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuis naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. De inschrijvingsregels gaan in vanaf 1 september 2022.

De nieuwe regeling wil verhinderen dat er te veel plaatsen worden ingenomen door instromers van buiten de regio. De voorbije 10 jaar steeg het aantal leerlingen dat vanuit Brussel school komt lopen in de Vlaamse Rand al met 37%. Daardoor vinden kinderen van de Vlaamse Rand soms geen plaats meer in hun eigen buurt. Bovendien zet de sterke instroom van anderstalige leerlingen extra druk op de scholen. Dankzij de voorrangsregels wordt het makkelijker om in de eigen gemeente naar school te gaan en wordt iedereen die kiest voor het Nederlands ook beloond voor die keuze.

Meer info over de nieuwe regeling vind je via de website van het Vlaams Parlement(opent in nieuw venster).