Corona

Een rij containers in de haven van Zeebrugge met een grote havenkraan
© Belga

Op korte termijn is het cruciaal dat bedrijven hun liquiditeit en solvabiliteit zo goed mogelijk kunnen versterken. Aandeelhouders en banken spelen daarin de voornaamste rol, maar de overheid kan aanvullend optreden als er sprake is van marktfalen.

De Vlaamse Regering heeft daarover al een aantal belangrijke beslissingen genomen. Die moeten nu verder uitgewerkt worden op het terrein. Via de Participatiemaatschappij Vlaanderen blijft de Vlaamse Regering de bedrijven helpen door middel van leningen, kapitaalparticipaties en waarborgen.

De Vlaamse Regering voorziet in:

  • Een pakket van 500 miljoen euro voor heel goedkope achtergestelde leningen aan enerzijds start-ups en scale-ups en anderzijds kmo’s.
  • 3,4 miljard euro aan waarborgcapaciteit als hefboom voor maximale bancaire financiering
  • Een Welvaartsfonds. Dat is een investeringsfonds van 500 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid de helft voor haar rekening neemt. De bedoeling is om beloftevolle bedrijven die in deze coronatijden kapitaal nodig hebben, een stevige duw in de rug te geven.
  • Uitbreiding van de win-winlening en het vriendenaandeel.

Brexit

De Vlaamse Regering zal bedrijven en een aantal specifieke sectoren ondersteunen om de gevolgen van de Brexit op te vangen. Daarvoor verlengt ze het Flanders Investment & Trade-exportpromotieplan en de initiatieven van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) in 2021 en 2022. Ze biedt bedrijven die door de Brexit zwaar getroffen zijn, ook extra ondersteunende maatregelen.

Daarnaast versterkt de Vlaamse Regering haar inspanningen om investeringen aan te trekken, onder andere door Vlaanderen als innovatieve kennisregio te promoten bij investeerders. Daarvoor zet ze in vijftien toplanden gespecialiseerde consultants in en biedt ze virtuele site visits aan. Bij veel bedrijven maakt de Brexit een aanzienlijke transformatie van hun bedrijfsmodel noodzakelijk. Via VLAIO zorgt de Vlaamse Regering voor gerichte ondersteuning.