Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Veerkracht

Vlaamse Veerkracht

Vlaamse Veerkracht maakt Vlaanderen veerkrachtig. Het ambitieuze investeringsplan van de Vlaamse Regering faciliteert de transitie naar een duurzame en digitale economie en investeert in mensen en talenten. Zo is Vlaanderen klaar voor morgen.

Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 36 clusters en 181 projecten. In maart 2021 werd een eerste keer gerapporteerd over de voortgang van deze projecten. Dat jaar volgden er nog 2 rapporteringen: in september en in december 2021. In 2022 waren er twee metingen: in juni en december. Het voorlopig laatste rapporteringsmoment was in december 2023.

Voortgangsrapportering december 2023

In vergelijking met de vorige metingen is er opnieuw duidelijk vooruitgang geboekt. De omslag van een groot peloton met projecten die ‘op schema en in uitvoering’ zijn naar een kopgroep van reeds gerealiseerde projecten, is gemaakt.

18% van de 181 relanceprojecten (33) kreeg de status ‘gerealiseerd’. Dat is een stijging met 20 gerealiseerde projecten in vergelijking met het jaar ervoor. 78% van de projecten (141) zijn in uitvoering volgens schema. Slechts 3 projecten werden stopgezet, en 4 projecten hebben bijkomende aandacht nodig.

  1483 van de 1753 mijlpalen die zich situeren tussen 2020 en 2030, zijn ofwel op schema ofwel gerealiseerd, dit is 84,6% van alle mijlpalen. We verwachten de komende jaren 2024, 2025 en 2026 een verdere sterke stijging van het aantal gerealiseerde projecten. In die jaren ligt immers het grootst aantal finale projectmijlpalen.

  De vastleggingskredieten zijn in 2023 nog licht verder gestegen tot 4,168 miljard euro ofwel 97% van de initieel voorziene relancemiddelen. 2,16 miljard euro of 50,28% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was op 31 december 2023 vereffend. Dat is een stijging van 853 miljoen euro of 19,83% in vergelijking met de vorige meting van 31 december 2022.

  Monitoringsrapport en data 2023

  Het volledige voortgangsrapport vind je in de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid.

  Wil jij zelf graag analyses maken? Dat kan! De hele dataset staat op het Opendataportaal(opent in nieuw venster) van de Vlaamse overheid. Daarnaast stellen we alle brondata in Power BI(opent in nieuw venster) publiek beschikbaar, wat het nog makkelijker maakt om zelf aan de slag te gaan.

  Dashboard

  Met de indicatoren in dit dashboard monitort de Vlaamse Regering de economische en maatschappelijke situatie in Vlaanderen. Ga naar het dashboard.

  Achtergrond

  Communicatie

  Om het relanceplan bekend te maken bij het brede publiek, lanceerde de Vlaamse overheid in de zomer van 2021 een brede campagne bij het grote publiek via sociale media en affichage. In het najaar werden verschillende filmpjes gepusht via sociale media en in de zomer van 2022 werd de website aangevuld met verhalen van realisaties.

  Gegevensuitwisseling

  Het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken sloot een overeenkomst voor gegevensuitwisseling met de entiteiten die in het kader van het Plan voor Herstel en Veerkracht een project uitvoeren.