Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. In maart 2021 werd een eerste keer gerapporteerd over de voortgang van deze projecten. Dat jaar volgden er nog 2 rapporteringen: in september en in december 2021. In 2022 zijn er twee metingen: in juni en december.

Voortgangsrapportering juni 2022

Ondanks de vijf covid-golven en de Oekraïnecrisis verloopt de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht grotendeels zoals gepland. 96% van de projecten zit op schema, 92% van de opgestarte mijlpalen is gerealiseerd of zit op schema. Ook bij de vastleggingen is er een substantiële sprong naar 46,5% van de relancemiddelen of 2 miljard euro. In vergelijking met de metingen in maart, september en december 2021 is opnieuw een duidelijke vooruitgang geboekt.

  173 van de 180 relanceprojecten (96%) zijn in juni 2022 in uitvoering en lopen zoals gepland:

  • 9 projecten (5%) hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
  • 162 projecten of (90%) hebben de status ‘in uitvoering na agendering VR’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
  • 2 projecten of (1%) hebben de status ‘gerealiseerd’. Het gaat over VV146 ‘Compensatiebesluit KO (Kinderopvang) – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)’ en VV139 ‘Overkophuizen’.

  Voor 5 van de 180 relanceprojecten (3%) is bijzondere aandacht nodig (oranje): Fietsinfrastructuur aan gemeentewegen VV014, Achterliggende processen gemeenschappelijke dienstverlening – onboarding raamcontract 2022 (VV056), Materniteit de Bijloke – de Creatiecluster (Gent) (VV087), Verbeteren van de sociale kaart (VV120) en Versnelde uitrol digitale meter (VV168).

  Eén relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie noodzakelijk is: Cultuurhuis Blankenberge (VV078).

  Eén relanceproject is nog niet gestart (grijs): Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes’ (VV142).

  Rapporten

  Verhalen in de kijker

  Dashboard Vlaamse Veerkracht

  Campagne

  Om het relanceplan bekend te maken bij het brede publiek, liep er van 13 augustus tot 13 september 2021 een publiekscampagne. Advertenties, banners en ander campagnemateriaal vind je op de campagnesite(opent in nieuw venster).

  Begin 2023 komt er een vervolgcampagne.

  Achtergrond