Meer ambitie dan ooit. De Vlaams Veerkracht. Een investering van 4,3 miljard in elke Vlaming.

Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Een eerste rapportering over de voortgang van deze projecten werd uitgevoerd in april 2021, een tweede in september 2021, een derde in december 2021. In 2022 zijn er twee metingen gepland: in juni en december.

Voortgangsrapportering december 2021

Grafiek Projectstatus dec21

In december 2021 werd een derde keer gerapporteerd over de voortgang van de 180 relanceprojecten. Deze derde meting geeft een positief beeld.

  171 van de 180 relanceprojecten (95%) zijn opgestart op 31 december 2021:

  • 17 projecten of 9,44% hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
  • 153 projecten of 85% hebben de status ‘opgestart na agendering VR’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
  • 1 project krijgt de status ‘gerealiseerd’. Het gaat over VV146 ‘Compensatiebesluit KO (Kinderopvang) – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)’.

  Voor 7 van de 180 relanceprojecten (3,89%) is op het meetmoment van 31 december 2021 bijkomende aandacht nodig (oranje). Het gaat over drie digitaliseringsprojecten in de Vlaamse overheid (VV056, VV057, VV058), twee investeringsprojecten in cultuurhuizen (VV078 en VV087), het project ‘Verbeteren van de Sociale Kaart’ (VV120 ) en het project ‘Versnelde uitrol digitale meters’ (VV168).

  Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’ op het meetmoment 31 december 2021, waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.

  2 relanceprojecten (1,11%) zijn nog niet gestart (grijs) op 31 december 2021. Het gaat over: ‘Eenmalige initiatieven om mensen die reeds psychisch kwetsbaar waren, te ondersteunen’ (VV137 ) en ‘Versterking aanpak intrafamiliaal geweld – bewustmakingscampagnes’ (VV142).

  Rapporten

  Projecten in de kijker

  Achtergrond

  Dashboard Vlaamse Veerkracht

  Campagne

  Om het relanceplan bekend te maken bij het brede publiek, liep er van 13 augustus tot 13 september 2021 een campagne ((opent in nieuw venster)).