Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationEU
Meer ambitie dan ooit. De Vlaams Veerkracht. Een investering van 4,3 miljard in elke Vlaming.

Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Een eerste rapportering over de voortgang van deze projecten werd uitgevoerd in april 2021.

Voortgangsrapportering april 2021

Status projecten Vlaamse Veerkracht - maart 2021. 11 projecten nog niet gestart, 77 projecten opgestart na agendaring Vlaamse Regering, 91 projecten opgestart, 1 project aandacht nodig

In april 2021 werd een eerste keer gerapporteerd over de voortgang van de 180 relanceprojecten. Deze eerste meting geeft een positief beeld:

 • 168 van de 180 relanceprojecten (93,34%) zijn opgestart:
  • 91 projecten of 50,56% hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
  • 77 projecten of 42,78% hebben de status ‘opgestart na agendering Vlaamse Regering’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur
   donkergroen.
 • Voor 1 van de 180 relanceprojecten (0,56%) is bijzondere aandacht nodig (oranje).
 • Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie
  noodzakelijk is.
 • 11 relanceprojecten (6,11%) zijn nog niet gestart (grijs).

Rapporten

Speerpunten

Dashboard Vlaamse Veerkracht

Campagne

Om het relanceplan bekend te maken bij het brede publiek, loopt er van 13 augustus tot 13 september 2021 een campagne ((opent in nieuw venster)).

Achtergrond