Meer ambitie dan ooit. De Vlaams Veerkracht. Een investering van 4,3 miljard in elke Vlaming.

Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Een eerste rapportering over de voortgang van deze projecten werd uitgevoerd in april 2021, een tweede in september 2021, een derde in december 2021.

Projecten in de kijker

Voortgangsrapportering september 2021

In september 2021 werd een tweede keer gerapporteerd over de voortgang van de 180 relanceprojecten. Deze tweede meting geeft een positief beeld.

  • 175 van de 180 relanceprojecten (97,22%) zijn opgestart:
    • 26 projecten of 14,44% hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
    • 149 projecten of 82,78% hebben de status ‘opgestart na agendering VR’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur donkergroen.
  • Voor 1 van de 180 relanceprojecten is bijzondere aandacht nodig (oranje).
  • Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie noodzakelijk is.
  • 4 relanceprojecten (2,22%) zijn nog niet gestart (grijs).

In vergelijking met de meting in april 2021 kan een duidelijke vooruitgang worden vastgesteld. Er werden 7 projecten bijkomend opgestart en 72 projecten bijkomend geagendeerd op de Vlaamse Regering sinds april 2021.

Rapporten

Speerpunten

Dashboard Vlaamse Veerkracht

Campagne

Om het relanceplan bekend te maken bij het brede publiek, liep er van 13 augustus tot 13 september 2021 een campagne ((opent in nieuw venster)).

Achtergrond