Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Veerkracht

Vlaamse Veerkracht

Vlaamse Veerkracht maakt Vlaanderen veerkrachtig, ook tijdens de energiecrisis. Het ambitieuze investeringsplan van de Vlaamse Regering vergemakkelijkt de transitie naar een duurzame en digitale economie en investeert in mensen en talenten. Zo is Vlaanderen klaar voor morgen.

Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 181 projecten. In maart 2021 werd een eerste keer gerapporteerd over de voortgang van deze projecten. Dat jaar volgden er nog 2 rapporteringen: in september en in december 2021. In 2022 waren er twee metingen: in juni en december. Het volgende rapporteringsmoment is in december 2023.

Voortgangsrapportering december 2022

Ondanks de vele covid-golven en de Oekraïnecrisis verloopt de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema. 91% van de projecten (162 + 3) verloopt volgens schema (lichtgroen en donkergroen). 13 projecten (7%) zijn zelfs al gerealiseerd. Ook bij de vastleggingen is er een substantiële sprong naar 95% van de relancemiddelen.

  97% van de 181 relanceprojecten waren op het meetmoment 31 december 2022 in uitvoering na agendering Vlaamse Regering of gerealiseerd. In vergelijking met de vorige metingen is er opnieuw duidelijk vooruitgang geboekt, en is de omslag gemaakt van een groot peloton met projecten die ‘op schema en in uitvoering’ zijn naar een kopgroep van gerealiseerde projecten.

  Naar aanleiding van de Oekraïnecrisis kwam er een 181ste project bij tussen meting 4 en 5. Het project VV181 ondersteunt de visserij- en landbouwsector om de impact van de oorlog in Oekraïne op de Vlaamse landbouw en visserij te verlichten. De financiering van dit project (6 miljoen euro) komt voort uit een verschuiving van middelen uit VV028, VV033 en VV101.

  • 162 projecten (90%) zijn in uitvoering na agendering op de Vlaamse Regering en lopen op schema (donkergroen), 13 projecten (7%) zijn gerealiseerd (geel):

   • VV044 | Minnelijke verwervingen en onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge
   • VV046 | Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen
   • VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
   • VV118 | Groeipakket – verderzetten digitalisering
   • VV121 | Vooruitschuif uitbreidingsbeleid – fase 1
   • VV140 | Samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan”
   • VV146 | Compensatiebesluit KO – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)
   • VV153 | Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector
   • VV154 | Impuls aan VAF Filmfonds
   • VV155 | Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds
   • VV176 | Zijinstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijk maken
   • VV179 | Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen
   • VV181 | Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij
  • 1 project is ‘nog niet opgestart’ (lichtgrijs): VV169 | Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G.

  • 3 projecten kregen de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering (lichtgroen):

   • VV159 | Snellere vergunnings- en beroepsprocedures

   • VV172 | Investeringen in vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO2 captatie & hergebruik

   • VV173 | Ad hoc investeringsmiddelen als cofinanciering voor Europese steun

  • 2 projecten hebben ‘aandacht nodig’ (oranje):

   • VV085 | Kursaal Oostende

   • VV168 | Versnelde uitrol digitale meters

  Monitoring Vlaamse Veerkracht

  Verhalen in de kijker

  Dashboard Vlaamse Veerkracht

  Speerpunten

  Campagne

  Om het relanceplan bekend te maken bij het brede publiek, liep er van 13 augustus tot 13 september 2021 een publiekscampagne. Advertenties, banners en ander campagnemateriaal vind je op de campagnesite(opent in nieuw venster).

  Achtergrond

  Lees deze pagina in: