Meer ambitie dan ooit. De Vlaams Veerkracht. Een investering van 4,3 miljard in elke Vlaming.

Het relanceplan is onderverdeeld in 7 speerpunten, 35 clusters en 180 projecten. Een eerste rapportering over de voortgang van deze projecten werd uitgevoerd in april 2021.

Voortgangsrapportering april 2021

Status projecten Vlaamse Veerkracht - maart 2021. 11 projecten nog niet gestart, 77 projecten opgestart na agendaring Vlaamse Regering, 91 projecten opgestart, 1 project aandacht nodig

In april 2021 werd een eerste keer gerapporteerd over de voortgang van de 180 relanceprojecten. Deze eerste meting geeft een positief beeld:

 • 168 van de 180 relanceprojecten (93,34%) zijn opgestart:
  • 91 projecten of 50,56% hebben de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur lichtgroen.
  • 77 projecten of 42,78% hebben de status ‘opgestart na agendering Vlaamse Regering’, en kenden al een agendering op de Vlaamse Regering. Deze projecten krijgen de kleur
   donkergroen.
 • Voor 1 van de 180 relanceprojecten (0,56%) is bijzondere aandacht nodig (oranje).
 • Geen enkel relanceproject krijgt de projectstatus ‘rood’, waarbij bijkomende actie
  noodzakelijk is.
 • 11 relanceprojecten (6,11%) zijn nog niet gestart (grijs).

Rapporten

Speerpunten

Projecten in de kijker

Dashboard Vlaamse Veerkracht

Achtergrond