Computersimulatie van een gebouw met autoparking op de voorgrond en fabrieksschouw op de achtergrond

Daarom investeert de Vlaamse Regering in de transitie naar meer duurzaamheid:

 • Met de Blue Deal pakt de Vlaamse Regering de droogteproblematiek en de waterschaarste op een krachtdadige manier aan. Ze zet bijna een half miljard euro in op infiltratie om van Vlaanderen opnieuw een spons te maken, zodat water ruimte krijgt en optimaal benut wordt.
 • Ze start een grootschalig programma om de duurzame renovatie van woningen en andere gebouwen te versnellen.
 • Ook investeert ze in duurzame verkeersmodi (onder andere door de vloot van De Lijn te vergroenen), een versnelde uitrol van laadpaalinfrastructuur voor elektrische wagens, ledverlichting aan gewestwegen …
 • Ze trekt voluit de kaart van hernieuwbare energie en investeert in captatie en hergebruik van CO2.
 • De Vlaamse Regering investeert verder in waterstofeconomie en wil van Vlaanderen een waterstoftopregio maken.
 • Een versnelde omslag naar een maximale circulaire economie is noodzakelijk. Daarom bouwt de Vlaamse Regering Vlaanderen uit als recyclagehub en ondersteunt ze innovatie in de bouwsector die gericht is op circulair bouwen. Ze stimuleert verder ook onderzoek en begeleidt bedrijven die de omslag naar circulaire economie maken.

De Vlaamse Regering trekt ook de investeringen in innovatie verder op:

 • Ze versnelt het groeipad onderzoek en ontwikkeling.
 • Ze gebruikt Flanders Future Tech Fund voor innovatief onderzoek op het vlak van (hoogrisico)platformtechnologie. PMV beheert dat fonds met een beschikbaar kapitaal van 75 miljoen euro.
 • Ze zet Vlaanderen op de kaart als chiplab van de wereld met extra kapitaal voor IMEC en investeringen in beloftevolle nanotech spin-offs.
 • De Vlaamse Regering voorziet ook in eenmalige investeringsimpulsen om mee in te spelen op mogelijke Europese subsidie-enveloppes.
 • Ze investeert in vlaggenschipprojecten van de Vlaamse havens voor CO2-captatie en -hergebruik.
 • Verder stimuleert ze de duurzame productie van biogas en biomassa voor biogebaseerde producten. Ook wil ze dat reststromen van de landbouw in de bio-economie als grondstof worden hergebruikt in plaats van fossiele brandstoffen.
 • Ten slotte versterkt de Vlaamse Regering de VLIF-investeringen in droogteproblematiek, klimaatinvesteringen, innovatieve technieken op land- en tuinbouwbedrijven en in de agrovoedingssector.