Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen digitaal transformeren

Vlaanderen digitaal transformeren

De Vlaamse Regering ontwikkelt de digitale talenten van alle Vlamingen. Ze valoriseert data als grondstof van de economie en de maatschappij en maakt werk van een digitale transformatie van overheidsdienstverlening.

Studenten zitten in een aula en hebben een virtueel computerscherm

De digitale transformatie van Vlaanderen is een van de belangrijkste hefbomen voor de relance. Het gaat over meer dan papieren processen digitaliseren. Het gaat ook over veranderingen in de manier waarop ondernemingen en de overheid werken en communiceren. En over hoe we de dienstverlening van de overheid organiseren en maatschappelijke vraagstukken aanpakken. Daarom wil de Vlaamse Regering de digitale talenten van iedereen ontwikkelen. Zo is het succes van de transformatie verzekerd.
De transformatie steunt op drie pijlers.

Digitale transformatie van economie en maatschappij door data als grondstof van de economie en de maatschappij te valoriseren

De Vlaamse Regering wil alle mogelijke data vlot, veilig en privacybestendig laten doorstromen en ontsluiten, zodat digitale toepassingen vlotter ontwikkeld kunnen worden ingezet kunnen worden, zowel bij de overheid als in de privésector. Nu zitten de data nog te vaak versnipperd.
De Vlaamse Regering zet ondernemingen ertoe aan om nieuwe data- en digitale toepassingen te integreren. Ze stimuleert hen ook om hun onderzoek en ontwikkelingsinspanningen op digitaal vlak op te drijven.

Daarnaast richt de Vlaamse Regering een Vlaams datanutsbedrijf op. Dat bedrijf is een intelligent knooppunt van data. Het zorgt voor:

  • een gelijk dataspeelveld
  • datadeling in sectoren zonder dat bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data verliezen.

Om de datastroom op gang te brengen, is 5G nodig in Vlaanderen. De Vlaamse Regering investeert in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G in samenwerking met intercommunales en private bedrijven, zoals Fluvius en mobiele operatoren.

De Vlaamse Regering investeert ook verder in een innovatief digitaal transformatieprogramma voor de Vlaamse en regionale media.

De Vlaamse Regering besteedt veel aandacht aan de digitalisering van het zorgbeleid. Zo komen er onder andere een digitaal zorg- en ondersteuningsplan en een elektronisch patiëntendossier voor de eerste lijn.

Digitale transformatie van overheidsdienstverlening

De leefwereld van mensen en bedrijven vormt het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de digitale dienstverlening van de overheid.

De Vlaamse Regering zet een ondersteuningsstructuur op voor een meer samenhangende digitale transformatie van de Vlaamse en lokale besturen. Ze lanceert een verenigingsloket en ze versnelt de uitrol van Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemingen. Die loketten kunnen volwaardige, unieke digitale toegangspoorten worden voor de dienstverlening van zowel de lokale, de Vlaamse als de federale overheid.

De investeringen in digitalisering bij de overheid zijn een hefboom voor onze lokale technologische industrie. Daarom ondersteunt de Vlaamse Regering de lokale besturen om hun smart city-projecten te ontwikkelen en op te schalen.

Ontwikkeling van digitale talenten

De coronacrisis maakte het belang van digitalisering op school, op de arbeidsmarkt en in de samenleving heel erg duidelijk. Maar in alle leeftijdscategorieën en sociale lagen zijn er nog altijd mensen met drempelvrees.

De Vlaamse Regering versterkt de digitale vaardigheden van alle Vlamingen en ondersteunt initiatieven om kwetsbare groepen mee te krijgen in de digitaliseringsgolf.

Project in de kijker

Lees deze pagina in: