Minder regels en meer efficiëntie

Overheid en privé-initiatieven moeten elkaar versterken en niet tegenwerken. Daarom maakt de Vlaamse Regering werk van snellere vergunnings- en beroepsprocedures. Zo investeert ze in een Vlaamse kennisoverheid en in administratieve vereenvoudiging. Minder regels en meer efficiëntie is het doel.

Decentralisatie en spending reviews

De lokale besturen zijn partners voor een meer efficiënte overheid. De Vlaamse Regering maakt daarom een grondige decentralisatie-oefening: welke bevoegdheden en middelen kunnen worden doorgeschoven naar het lokale niveau?

Spending reviews zullen de overheidsuitgaven intens doorlichten. Daarbij worden de opportuniteit, efficiëntie en doelmatigheid van de uitgaven geëvalueerd. Tegelijk komt er een lijst van de hervormingen of besparingen die mogelijk zijn door bijvoorbeeld efficiënter, effectiever en digitaal te werken. Die hervormingen leiden tot een efficiëntere Vlaamse overheid, en bieden een meer gefundeerde basis om budgettaire keuzes te maken.