Viaduct

De lijst van investeringen is lang. De Vlaamse Regering investeert onder meer in:

  • scholenbouw
  • ziekenhuisinfrastructuur
  • culturele topinfrastructuur
  • sportinfrastructuur
  • onroerend erfgoed
  • beurs- en congresinfrastructuur
  • jeugdinfrastructuur
  • onderzoeksinfrastructuur

En dan zijn er natuurlijk nog de grote mobiliteitswerken, zoals de bouw van nieuwe sluizen en het verhogen van bruggen, de aanpak van missing links en gevaarlijke punten, en tramprojecten.