Hebben onze kinderen meer schermtijd nodig? Naar school gaan is digitaler dan ooit.

Het klinkt gek, maar onze kinderen hebben net meer schermtijd nodig. Maar wel leerrijke schermtijd op school. Die willen we in onze klassen creëren met nieuwe toestellen. Daarom investeren we in laptops en computers maar ook in ICT-opleidingen voor leerkrachten en de ontwikkeling van digitale leermiddelen. In totaal gaat het om een investering van zo’n €385 miljoen voor alle onderwijstypes, een vertwaalfvoudiging van het oude jaarbudget.

De Digisprong mag je dan ook zeer letterlijk nemen. De jongsten krijgen vanaf het eerste kleuterklasje tot en met het vierde leerjaar zo meer leerrijke digitale momenten die ze op een gedeelde computer beleven zodat ze samen nieuwe vaardigheden aanleren via de digitale weg.
Vanaf het vijfde leerjaar krijgen leerlingen hun eigen laptop zodat je als leerkracht beter kan differentiëren, via de digitale weg kan je hen oefeningen aanbieden die best passen bij hun niveau. Ook vergemakkelijkt dit het zelfstandig werk en krijgen alle kinderen daarmee gelijke onderwijskansen op digitaal niveau. “We willen de achterstand inzake digitaal onderwijs ombuigen in een voorsprong”, zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts.

Ook in het secundair onderwijs wordt er geïnvesteerd. Daar kunnen scholen beschikken over zo’n €510 per leerling voor een individueel toestel. Daarbovenop wordt nog eens ruim €50 miljoen vrijgemaakt voor infrastructuur, internetconnectiviteit, softwarepakketten, netwerkbeveiliging en randapparatuur.