De Vlaamse overheid stimuleert haar steden zowel met subsidies als met expertise. Ze bevordert innovatie, kennisontwikkeling en ervaringsuitwisseling tussen 'makers van de stad': stadsbesturen, de Vlaamse administratie, het middenveld, ondernemers, wetenschappers, ... Concreet gaat het om:

  • het Smart Flanders ((opent in nieuw venster))-programma: ondersteuning van de 13 centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities
  • de toekenning van Slim in de Stad-subsidies ((opent in nieuw venster)) aan de meest innovatieve en creatieve concepten over de stad van de toekomst
  • subsidies voor en deskundige begeleiding van stadsvernieuwingsprojecten ((opent in nieuw venster))
  • kennisopbouw en -uitwisseling via onderzoek over diverse stedelijke onderwerpen, monitoring van de leefbaarheid in de steden (Stadsmonitor), studiedagen, trefdagen en communicatie
  • ondersteuning bij Europese programma's zoals Urbiscoop (het stedenoverleg van de Benelux), EFRO en JPI Urban Europe.

Op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u alle informatie over het Vlaamse stedenbeleid ((opent in nieuw venster)).