De Vlaamse overheid stimuleert haar steden zowel met subsidies als met expertise. Ze bevordert innovatie, kennisontwikkeling en ervaringsuitwisseling tussen ‘makers van de stad’: stadsbesturen, de Vlaamse administratie, het middenveld, ondernemers, wetenschappers, … Concreet gaat het om:

Op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u alle informatie over het Vlaamse stedenbeleid(opent in nieuw venster).