Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sperperiode voor lokale en provinciale verkiezingen begonnen Vlaanderen kiest

Sperperiode voor lokale en provinciale verkiezingen begonnen

Nieuwsbericht
1 juli 2024

De sperperiode voor de lokale en provinciale verkiezingen is begonnen. Die start op 1 juli 2024 en eindigt op 13 oktober 2024, de dag van de verkiezingen.

Dit bericht is een correctie van de eerder gecommuniceerde informatie over de sperperiode, waarin het protocolakkoord(PDF bestand opent in nieuw venster) vermeld werd. Dit akkoord is niet van toepassing op lokale mandatarissen.

Lokale en provinciale overheden moeten neutraal en voorzichtig communiceren via hun officiële kanalen. Dat gaat over de websites, infobladen, publicaties en andere digitale kanalen die de besturen gebruiken om informatie aan de burger te verstrekken. Dat staat in de omzendbrief KBBJ/ABB 2023/1 (Omzendbrief betreffende beslissingen tijdens het jaar van de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads-, provincieraadsverkiezingen en de verkiezingen van de raad voor maatschappelijk welzijn tot aan de installatie van de nieuwe raden en het gebruik van informatiemiddelen tijdens de hele bestuursperiode).

In deze omzendbrief is er dus geen expliciet verbod tot bijvoorbeeld vermelding van namen of het gebruik van foto’s door lokale mandatarissen. Toch moeten mandatarissen en de lokale besturen steeds voorzichtig zijn en kiezen voor de meest voorzichtige optie. Het gebruik van namen, foto’s,… bij officiële publicaties mag niet gebruikt worden om het verkiezingsresultaat gunstig te beïnvloeden. Officiële overheidsinformatie mag geen blijk geven van partijdigheid.

Het is bijvoorbeeld niet aanvaardbaar dat de leden van het college of van de deputatie in het jaar van de verkiezingen de informatiekanalen gebruiken om hun verwezenlijkingen van de lopende bestuursperiode op een rijtje te zetten. Dat wordt niet beschouwd als een onafhankelijke redactionele bijdrage.