Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sperperiode Verkiezingscampagne

Sperperiode

De sperperiode is de periode, voorafgaand aan de verkiezingen, waarin beperkingen worden opgelegd voor het voeren van de verkiezingscampagnes. De sperperiode voor de lokale en provinciale verkiezingen begint op 1 juli 2024 en eindigt op 13 oktober 2024, de dag van de verkiezingen.

Beperking van uitgaven

Tijdens de sperperiode gelden er maximum uitgaven aan verkiezingspropaganda, met maximale bedragen voor politieke partijen, lijsten en individuele kandidaten, afhankelijk van het aantal kiezers op 1 mei 2024. Deze beperking van uitgaven heeft als doel om de eventuele ongelijkheid op financieel vlak tussen de partijen en de kandidaten te verminderen.

Een politieke partij die een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermde lijstnaam heeft, mag voor verkiezingspropaganda op gewestelijk vlak niet meer dan 372.000 euro uitgeven. Dat bedrag wordt herleid tot 340.000 euro voor politieke partijen die minder dan 50 lijsten onder hun gemeenschappelijk volgnummer en beschermde lijstnaam voordragen.

Een lijst mag niet meer uitgeven per schijf:

Aantal kiezersBedrag per kiezer
tot 1000 kiezers2,70 euro
1001 tot 5000 kiezers1,10 euro
5001 tot 10.000 kiezers0,80 euro
10.001 tot 20.000 kiezers1 euro
20.001 tot 40.000 kiezers1,10 euro
40.001 tot 80.000 kiezers1,20 euro
vanaf 80.001 kiezers0,14 euro

Een individuele kandidaat mag niet meer uitgeven per schijf:

Aantal kiezersBedrag per kiezer
tot 50.000 kiezers0,080 euro per kiezer met een minimum van 1250 euro per kandidaat
50.001 tot 100.000 kiezers0,030 euro
vanaf 100.001 kiezers0,015 euro

Beperking van propagandamiddelen

Tijdens de sperperiode is het gebruik van campagnemiddelen toegestaan. Vanaf de verkiezingen in oktober 2024 is het toegelaten om campagne te voeren op borden en affiches groter dan 4m² evenals commerciële reclamespots op radio of tv.

Het verbod op het verkopen of verspreiden van gadgets en het voeren van telefoonreclame blijft gelden.