Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitaal stemmen Geldig stemmen

Digitaal stemmen

Bij het stemmen in een digitaal stembureau steek je eerst je kaart in de stemcomputer en volg je de instructies op het scherm om je stem uit te brengen voor elke verkiezing. Nadat je gestemd hebt, drukt de stemcomputer een papieren stembiljet af met je stemmen in tekst en QR-code, die je vervolgens controleert, scant en in de stembus steekt.

Inhoud is aan het laden

Hoe digitaal stemmen?

 • Stap 1

  Steek de kaart in de stemcomputer in de richting van de pijl tot aan de streep

 • Stap 2

  Volg de instructies op het scherm

 • Stap 3

  Breng je stem uit voor elke verkiezing waarvoor je uitgenodigd bent

  Voor elke verkiezing verschijnen eerst de volgnummers en de lijstnamen van alle kandidatenlijsten op het scherm.

  Je wijst op het aanraakscherm de lijst van je keuze aan of je kiest om blanco te stemmen.

  Als je een lijst hebt gekozen, verschijnen de volgnummers en de namen van de kandidaten van die lijst op het scherm, in de volgorde die de partijen hebben voorgedragen. Je brengt je stem uit door:

  • op het scherm het stemvak bovenaan de lijst aan te raken als je aan geen enkele kandidaat een voorkeurstem wil geven of als de lijst maar 1 kandidaat telt
  • op het scherm het stemvak van 1 of meer kandidaten van die lijst achtereenvolgens aan te raken als je 1 of meer voorkeurstemmen wil uitbrengen.
 • Stap 4

  Bevestig voor elke verkiezing je stem

  Je bevestigt je keuze door de knop ‘bevestigen’ aan te raken.

  Als je voor meer dan 1 verkiezing mag stemmen (dat is zo voor de meerderheid van de kiezers) dan verschijnen ze in deze volgorde op de stemcomputer:

  1. de verkiezing van de gemeenteraad
  2. eventueel: de verkiezing van de of van de raad voor maatschappelijk welzijn
  3. de verkiezing van de provincieraad.

  Zolang je nog niet op de knop ‘bevestigen’ hebt gedrukt, kan je voor die verkiezing teruggaan naar het vorige scherm, bv. als u een andere lijst wil aanduiden.

  Als je je stem op het scherm bevestigd hebt, dan gaat de stemcomputer over naar de volgende verkiezing.

 • Stap 5

  Wacht tot de computer het stembiljet heeft afgedrukt en neem het stembiljet.

  Wanneer je voor alle verkiezingen hebt gestemd, drukt de stemcomputer een papieren stembiljet af met je uitgebrachte stemmen in gewone tekst en in de vorm van een barcode.

 • Stap 6

  Neem de kaart terug uit de stemcomputer

 • Stap 7

  Kijk je stembiljet na

 • Stap 8

  Vouw het stembiljet dicht met de gedrukte tekst naar binnen

  Voor je het stemhokje verlaat, vouw je het stembiljet dicht met de gedrukte tekst naar binnen.

 • Stap 9

  Geef de kaart terug aan een lid van het stembureau

 • Stap 10

  Ga naar de stembus en scan je stembiljet

 • Stap 11

  Steek het stembiljet in de stembus

Rechtzetting bij vergissing

Bij een vergissing kan je de voorzitter van het stembureau vragen om opnieuw te mogen stemmen nadat je de stemprocedure beëindigd hebt en het stembiljet met de afdruk van je keuze uit de stemcomputer hebt gekregen (na stap 9).

In dat geval maakt de voorzitter het stembiljet onmiddellijk onbruikbaar en geeft hij je een nieuwe chipkaart waarmee je opnieuw kan stemmen. De voorzitter stopt het onbruikbaar gemaakte stembiljet in een daarvoor bestemde envelop.

Je moet je vraag aan de voorzitter stellen vóór je het stembiljet gescand hebt (stap 10). Eenmaal je stem gescand is aan de stembus, is die definitief geregistreerd en kan je niet opnieuw stemmen.

ABB verzekert dat de digitale stemming veilig gebeurt. Benieuwd naar hoe we dat doen?