Vormingsmoment

De kostprijs voor het vormingsmoment is 20 euro per begeleider. De leerling-chauffeur kan het vormingsmoment vrijwillig en gratis bijwonen. De leerling mag één en maximaal 2 begeleiders kiezen.

  • Tijdens de opleiding krijgt u als begeleider praktische tips om het leren rijden op een veilige en juiste manier aan te pakken.
  • Het is geen test van de wegcode.
  • Na afloop ontvangt u geen begeleidersattest.

Contact

Met praktische vragen over de opleiding of het examen kunt u terecht bij de rijschool of het examencentrum.

Vragen over de rijopleiding en rij-examen die met de regelgeving of het beleid te maken hebben, kunt u stellen via het Contactpunt Departement Mobiliteit en Openbare Werken ((opent in nieuw venster)).