Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijheid onder voorwaarden

Vrijheid onder voorwaarden

Als u voor de onderzoeksrechter moet verschijnen, dan kan hij: 

  • u in voorlopige hechtenis nemen  
  • u in vrijheid stellen 
  • u vrijlaten onder voorwaarden (vrijheid onder voorwaarden). 

Hieronder leest u wat dat laatste betekent. 

Vrijheid onder voorwaarden uitgelegd

Bent u een verdachte in een ernstig misdrijf? Dan kan de onderzoeksrechter beslissen om u in voorlopige hechtenis te nemen. U wordt dan in de gevangenis opgesloten tijdens het gerechtelijk onderzoek.

De onderzoeksrechter kan ook beslissen om u in vrijheid te stellen. Moet u zich aan bepaalde voorwaarden houden tijdens die vrijlating? Dan spreken we van vrijheid onder voorwaarden.

Voorwaarden vrijheid onder voorwaarden

De rechter beslist onder welke criteria hij uw vrijlating toestaat. Bijvoorbeeld:

  • een behandeling volgen
  • geen contact meer hebben met het slachtoffer
  • op een specifiek adres verblijven.

De rechter kan die voorwaarden aanpassen, opschorten of opheffen.

Als u vrijkomt onder voorwaarden

Als u vrijkomt onder voorwaarden, dan gaan de politie en een justitieassistent na of u alle voorwaarden naleeft.

  • U gaat regelmatig op gesprek bij de justitieassistent. Die maakt u duidelijk op welke manier u de voorwaarden moet naleven en begeleidt u bij het vervullen ervan.
  • De justitieassistent brengt verslag uit van die gesprekken bij de onderzoeksrechter.

Vrijheid onder voorwaarden duurt maximaal 3 maanden, maar de onderzoeksrechter kan die duur ook verlengen.

Meer weten

Inhoud is aan het laden