Voorwaarden

  • diegene die het voertuig overdraagt heeft voor hetzelfde voertuig de belasting al betaald;
  • het gaat om een overdracht:
    • tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden, dit kan bij leven maar ook naar aanleiding van een overlijden.
    • tussen uit de echt gescheiden personen, naar aanleiding van de echtscheiding;
    • tussen ex-wettelijk samenwonenden, door de beĆ«indiging van de wettelijke samenwoning.