Voorwaarden

Om te bewijzen dat u om medische redenen geen veiligheidsgordel kunt dragen, hebt u een medisch attest nodig.

Procedure

U moet een aanvraag voor de vrijstelling om medische redenen schriftelijk aanvragen.

 • Laat een arts het modelattest(opent in nieuw venster) invullen.
 • Stuur het ingevulde attest naar:
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  DG Wegvervoer en Verkeersveiligheid
  Dienst Rijbewijzen
  City Atrium
  Vooruitgangstraat 56
  1210 Brussel
 • U krijgt vervolgens een vrijstellingsbewijs toegestuurd.

Het vrijstellingsbewijs is strikt persoonlijk. U moet het bij u hebben wanneer u de veiligheidsgordel niet draagt.