Voorwaarden

Plug-in hybride

Deze vrijstelling geldt vanaf 2019 voor alle motorvoertuigen, behalve deze ingeschreven op naam van een leasingfirma.

Vanaf 1 juli 2020 geldt deze vrijstelling voor alle motorvoertuigen, ook deze ingeschreven op naam van een leasingfirma.

Uitzondering: (samengestelde) voertuigen bestemd voor goederenvervoer met een MTM > 3,5 ton

Bedrag

Het betreft een volledige vrijstelling van:

  • de jaarlijkse verkeersbelasting

en

  • de belasting op de inverkeerstelling