Voorwaarden

De waarborg:

  • moet altijd meer dan 1,5 miljoen euro bedragen
  • kan maximaal 80 procent van de onderliggende financiering bedragen
  • heeft een looptijd van maximaal 8 jaar
  • geniet alleen van de zakelijke en persoonlijke zekerheden die de bank vestigt voor het gewaarborgde krediet.

In ruil voor de waarborg:

  • betaalt de onderneming periodiek, bij het begin van elke nieuwe periode, een marktconforme waarborgpremie
  • maakt PMV met de onderneming afspraken over werkgelegenheid in Vlaanderen.

Lees meer op de website van PMV ((opent in nieuw venster)).

Procedure

De aanvraag kan ingediend worden door de bank, de onderneming of beide samen. Lees meer op de website van PMV ((opent in nieuw venster)).

U kunt het best vooraf contact opnemen met PMV, zodat u goed geïnformeerd bent over het mechanisme en na kunt gaan of de aanvraag voldoende slaagkansen heeft en/of eventueel beter kan worden gestructureerd.

Meer info