Voor welke wapens heb ik een vergunning nodig?

De categorieën van wapens zijn afgeschaft. Er zijn alleen nog maar

 • vergunningsplichtige wapens
 • vrij verkrijgbare wapens
 • verboden wapens.

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Twijfelt u eraan of u voor het wapen dat u bezit een vergunning moet aanvragen, dan kunt u zich het best tot de lokale politie wenden.

Wat moet ik doen als ik een nieuw wapen wil kopen?

Als u houder van een jachtverlof bent en u wilt een lang vuurwapen, ontworpen en toegelaten voor de jacht, kopen, dan hoeft u geen vergunning aan te vragen bij de gouverneur van uw provincie. Uw jachtverlof is voldoende om zo'n wapen aan te kopen.

U moet wel een aanvraag indienen bij de gouverneur van uw provincie als u:

 • houder bent van een jachtverlof en als u een ander wapen dan een lang vuurwapen, ontworpen en toegelaten voor de jacht, wilt kopen
 • geen houder bent van een jachtverlof en als u een wapen wilt kopen.

U moet de aanvraag indienen vóór u het wapen aankoopt. U kunt het aanvraagformulier opvragen bij de wapendienst van uw provincie.

Opgelet: U kunt alleen een vergunning krijgen als u een wettige reden hebt:

 • de jacht en het wildbeheer
 • het sportief en recreatief schieten
 • het uitoefenen van een beroep dat bijzondere risico's inhoudt
 • de persoonlijke verdediging
 • het uitbouwen van een verzameling historische wapens
 • het deelnemen aan historische, folkloristische, culturele of wetenschappelijke activiteiten.

Meer informatie vindt u op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie of bij de wapendienst van uw provincie.