U kunt niet zomaar water uit een waterloop halen. De regels hangen af van het soort waterloop:

  • er zijn bevaarbare waterlopen
  • er zijn onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.

Soms is enkel een melding nodig, in bepaalde gevallen moet u een vergunning of machtiging aanvragen.

Water capteren uit een 'bevaarbare waterloop'?

Om water uit een bevaarbare waterloop (kanaal of rivier) te mogen gebruiken/capteren is er vanaf 500 m3 per jaar een vergunning nodig.
Voor watercaptatie van minder dan 500 m3 per jaar is enkel een melding verplicht.

Water onttrekken uit een 'onbevaarbare waterloop'?

Wie water wil onttrekken uit een onbevaarbare waterloop of publieke gracht, moet dit melden aan de waterloopbeheerder. Voor een permanente toelating moet u een machtiging aanvragen. In kleine, ecologisch zeer kwetsbare waterlopen is een permanent verbod op wateronttrekkingen van toepassing.