Voorwaarden

 • Wie water onttrekt, moet zich houden aan de principes van duurzaamheid en rationeel gebruik.
 • U moet de best beschikbare technieken toepassen voor het onttrekken van het water en bij het gebruik van het water.
 • Bij onttrekking van water moet u een verzegelde debietmeter voorzien, dat het totale volume onttrokken water vastlegt.
 • Een debietmeter is niet verplicht als de onttrekking op jaarbasis minder dan 500 m³ bedraagt en het gaat over:
  • een onttrekking bestaande uit een weidepomp om dieren te drenken;
  • een onttrekking om een spuittoestel te vullen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken;
  • een onttrekking om een water- of aalton van maximaal 10 m³ te vullen;
  • een onttrekking met behulp van een pomp om een of meerdere haspels te voeden met een effectief debiet kleiner dan 10 m³ per uur. Indien de pomp meerdere haspels voedt, telt het effectief debiet van de gezamenlijke haspels;
  • zonnepompen voor weidevogels en pompen voor veedrinkpoelen.

Procedure

 • U kunt de melding indienen via het e-loket Wateronttrekking ((opent in nieuw venster)).
 • Op een kaart kunt u aanduiden waar u water zult onttrekken.
 • U moet volgende gegevens invullen:
  • hoeveelheid water die u zult onttrekken
  • informatie over de pomp (type, serienummer, …) en debietmeter of de waterton
  • toepassing waarvoor het water zal gebruikt worden (land- en tuinbouw, …).
 • Binnen de 48 uur na de melding beoordeelt de waterloopbeheerder uw melding, en als de gegevens correct en volledig ingevuld zijn, ontvangt u een onttrekkingsticket.
 • Zodra u het onttrekkingsticket (via e-mail) ontvangt, kunt u starten met de onttrekking.
 • Het onttrekkingsticket blijft maximaal geldig voor een periode van 1 maand.
 • Binnen de 15 dagen na de onttrekking moet de aanvrager op basis van een geregistreerd debietmetingssysteem rapporteren hoeveel hij in detail onttrokken heeft.

Bedrag

Onttrekken van water uit onbevaarbare waterlopen is gratis, maar voor het gebruik van oppervlaktewater moet wel een heffing op de waterverontreiniging worden betaald. Die heffing varieert naargelang de sector waarvoor dit water wordt gebruikt.

Uitzonderingen

Voor volgende onttrekkingen moet u geen melding doen:

 1. weidepompen om dieren te drenken
 2. vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is
 3. vullen van een water- of aalton van maximaal 10 m³
 4. zonnepompen voor weidevogels en de pompen voor veedrinkpoelen.

Hebt u een machtiging voor een vaste installatie die zorgt voor de wateronttrekking? Dan is een melding niet nodig.

De gouverneur heeft de bevoegdheid om in periodes van droogte en waterschaarste onttrekkingsverboden in te stellen en mag ook preventief onttrekkingsverboden en -beperkingen instellen voor kwetsbare waterlopen. Bekijk de kaart met onttrekkingsverboden ((opent in nieuw venster)) of raadpleeg het e-loket voor de actuele info.

Wetgeving

Besluit Vlaamse Regering Onbevaarbare waterlopen. Deze melding is verplicht vanaf 1 januari 2022, samen met de verplichting tot een debietmetingssysteem.

Veelgestelde vragen