Melden

U moet altijd uw grondwaterwinning melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. In bepaalde gevallen is ook een vergunning verplicht.

Facturen

Wie een eigen waterwinning heeft, kan onderstaande facturen krijgen.

  • Het drinkwaterbedrijf (of de gemeente) vraagt eventueel een gemeentelijke vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur (riolen en grachten).
  • De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) int de heffing op de waterverontreiniging voor de zuivering van uw afvalwater. U kunt hiervoor in bepaalde gevallen een vrijstelling krijgen.
  • Als u een grondwaterwinning hebt van minimaal 500 m³ of een grondwaterwinning die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, dan moet u ook een heffing op de winning van grondwater betalen.

Wie leidingwater verbruikt én een eigen waterwinning heeft, krijgt volgende facturen.

  • Factuur van het drinkwaterbedrijf met daarin eventueel een vergoeding voor het gebruik van de gemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur (riolen en grachten) voor eigen waterwinning.
  • Heffingsbiljet van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor de heffing op de waterverontreiniging voor uw eigen waterwinning.
  • Als u een grondwaterwinning hebt van minimaal 500 kubieke meter (m3) of een grondwaterwinning die bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening, dan moet u aan de VMM ook een heffing op de winning van grondwater betalen.

Veelgestelde vragen