Minder beton, meer bijen

Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Ze vervullen een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten, maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven. Zo leeft 80% van de bijen onder de grond. Hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen.

Planten en bomen zorgen voor voedsel voor bijen. De ambassadeurs van Week van de Bij, Dominique Persoone en Britt van Marsenille, ruilen daarom beton in voor bijenbloemen. Zij zijn echte bijenhelden!

Maak van je stenen voortuin een bijenoase

Samen kunnen we de bij redden: voedsel en nestgelegenheid zijn de sleutelwoorden. Voedsel in de vorm van stuifmeel en nectar van wilde planten, maar ook van cultuurplanten.

Nestplaatsen creëer je door herstel van hun habitat, een doorlatende bodem voor de zandbijen en holle stengels en bijenhotels voor de bovengronds nestelende bijen. Breek dus je voortuin open, maak eilandjes in je terras en laat de natuur weer toe.

Investeer in tuinstraten

Steden en gemeenten kunnen ook ontharden! Experimenteer met tuinstraten of help de bestuivers door gevelgroen te promoten! Samen voor een groenere, leefbare stad met voedsel voor bijen!

Beknopte agenda

Communicatiemateriaal

Inspirerende voorbeelden

Inhoud is aan het laden
Inhoud is aan het laden