Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkbaar werk

Werkbaar werk

Het actieplan ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’ legt de principes en actielijnen vast voor een gezamenlijke aanpak van werkbaar werk(opent in nieuw venster).

Inzetten op werkbaar werk is namelijk een win voor zowel werkgevers als werknemers. Organisaties kunnen rekenen op gedreven, competente en meer productieve medewerkers. Werknemers blijven langer en met meer goesting aan de slag. Werkbaar werk is dan ook belangrijk zodat meer mensen aan de slag kunnen in gemiddeld langere loopbanen.

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners ondertekenden het actieplan ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’(opent in nieuw venster) op 14 december 2018. Het actieplan moet sensibiliseren, enthousiasmeren en inspireren om met concrete maatregelen aan de slag te gaan zodat een echt werkbaar werk-beleid tastbaar wordt voor iedereen.

Het actieplan omvat drie luiken:

Kennis ontwikkelen en ontsluiten

Kennisopbouw rond werkbaar werk, optimalisering van de website werkbaarwerk.be, actualisering van de werkbaarheidsmonitor en uitwerking van train-the-trainer programma’s.

Betrokken actoren enthousiasmeren

Het lanceren van een communicatiecampagne werkbaar werk alsook het aanmoedigen van het delen van informatie tussen sectoren.

Met z’n allen aan de slag

Aanmoedigen van ondernemingen:

Aanmoedigen van individuen via het bestaand instrumentarium van loopbaanbegeleiding, dienstencheques, Vlaams zorgkrediet, aanmoedigingspremies, …