Werkbaarheidscheque

Om in aanmerking te komen voor de werkbaarheidscheque, moet uw onderneming een aanvaardbare rechtsvorm en een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest hebben. Daarnaast moet ze aan enkele bijkomende voorwaarden voldoen.

Verhoging kmo-portefeuille

Alleen kmo’s (en vrije beroepen) komen in aanmerking voor de verhoging van de kmo-portefeuille. De onderneming moet bovendien gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest.


Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille