Als een onderneming aandacht heeft voor werkbaar werk, ontstaat een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven langer en gemotiveerder aan de slag en werkgevers kunnen rekenen op gedreven, competente en dus productievere werknemers, wat de efficiëntie van de organisatie ten goede komt.

Met het actieplan ‘Samen een versnelling hoger voor werkbaar werk’ wil de Vlaamse overheid ondernemingen er onder meer toe aanmoedigen om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk. Ze heeft daarvoor concreet twee maatregelen uitgewerkt, met als doel ondernemingen te steunen die knelpunten binnen de organisatie in kaart willen brengen en op die manier de arbeidsomstandigheden duurzaam willen verbeteren.

Oproepfiches

Beide maatregelen willen toegankelijk en laagdrempelig zijn voor zoveel mogelijk organisaties uit de profitsector en de socialprofitsector. U meldt zich aan en u vraagt eenvoudig en snel uw subsidie aan.

Oproepfiche werkbaarheidscheque(PDF bestand opent in nieuw venster)
Oproepfiche verhoging kmo-portefeuille(PDF bestand opent in nieuw venster)


Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille