Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring vacaturenieuwsbrief

Privacyverklaring vacaturenieuwsbrief

Het Agentschap Overheidspersoneel hecht belang aan de bescherming van je privacy en de verwerking van je persoonsgegevens.

We leggen in deze privacyverklaring uit waarom en hoe wij je persoonsgegevens als kandidaat verzamelen, hoe wij deze beschermen en hoelang wij deze bewaren. We bewaren deze gegevens zo veilig mogelijk en beschermen deze tegen verlies en onrechtmatig gebruik of toegang. We verwerken je persoonsgegevens volgens de wetgeving over gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (AVG of in het Engels GDPR).

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie die op jou betrekking heeft of die je identificeert. Anonieme gegevens, zonder de mogelijkheid om je te identificeren, worden bijgevolg niet als persoonsgegevens beschouwd.

Het Agentschap Overheidspersoneel verwerkt volgende gegevens in het kader van je inschrijving voor de vacaturenieuwsbrief: je e-mailadres, geselecteerde locatie en geselecteerd diplomaniveau.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke en hoe kan je ons contacteren?

Het Agentschap Overheidspersoneel (Havenlaan 88, bus 50, 1000 Brussel), is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over de manier waarop we je persoonsgegevens verwerken, opmerkingen of suggesties hebt of je rechten wil uitvoeren (zie verder), kun je contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Agentschap Overheidspersoneel (in het Engels de data protection officer) door te mailen naar dpo.ago@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Voor welk doeleinde en op basis van welke rechtsgrond worden je persoonsgegevens verwerkt?

We gebruiken je persoonsgegevens om je op de hoogte te houden van openstaande vacatures via onze vacaturenieuwsbrief.

Als je je inschrijft voor de vacaturenieuwsbrief ga je hiermee akkoord. Je kan ten alle tijd je toestemming intrekken door je uit te schrijven op de nieuwsbrief via een link onderaan in de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Het Agentschap Informatie Vlaanderen verstuurt de vacaturenieuwsbrief via het programma 'Drupal'. Personeelsleden van dat agentschap kunnen toegang hebben tot je persoonsgegevens. Dat gebeurt op een strikte basis van 'need-to-know' voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

We sturen je gegevens niet door naar derden.

Zal het Agentschap Overheidspersoneel 'geautomatiseerde besluitvorming' toepassen voor het uitsturen van deze nieuwsbrief?

Geautomatiseerde besluitvorming is een beslissing om informatie te sturen naar individuen. Die beslissing is uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde gegevensverwerking, waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of die de betrokken individuen in aanmerkelijke mate treffen. Het Agentschap Overheidspersoneel maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming voor het uitsturen van de nieuwsbrief.

Hoelang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

We bewaren je persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

De Vlaamse oveheid zorgt voor passende en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.

Wat zijn je rechten?

Je kan de functionaris van gegevensbescherming van het Agentschap Overheidspersoneel contacteren door te mailen naar dpo.ago@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met het verzoek om:

  • inzage, rectificatie of wissing van je persoonsgegevens: het Agentschap Overheidspersoneel maakt de toegang tot en het beheer van de gegevens van de inschrijvers van de nieuwsbrief mogelijk (je kan je via de link onderaan de nieuwsbrief ook eenvoudig zelf uitschrijven);
  • beperking van of bezwaar m.b.t. de gegevensverwerking;
  • je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
  • de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke door te geven ('recht op overdraagbaarheid');
  • een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, indien je meent dat het Agentschap Overheidspersoneel niet in overeenstemming van de wetgeving over gegevensbescherming heeft gehandeld.

In principe ontvang je binnen de 30 dagen een schriftelijk antwoord van de functionaris voor gegevensbescherming. Die informeert je ook binnen één maand na de ontvangst van het verzoek, over iedere weigering of beperking van het recht op inzage van de betreffende gegevens de eventuele beperkingen hierrond. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn, indien nodig, met twee maanden worden verlengd.

Worden je persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven je gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden aangepast om te voldoen aan wetten of aan gewijzigde zakelijke praktijken, binnen de beperkingen van de reglementering rond privacy en gegevensbescherming.

Bevestiging privacyverklaring

Door in te schrijven op de vacaturenieuwsbrief, bevestig je deze privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en stem je in met de inhoud ervan.