Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is een beroepskwalificerend traject?

Wat is een beroepskwalificerend traject?

In een beroepskwalificerend traject leer je wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Er zijn twee soorten:

  • beroepskwalificerend opleidingstraject
    De lerende krijgt de competenties uit een beroepskwalificatie aangeleerd .
  • beroepskwalificerend EVC-traject
    De competenties die iemand verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby, … worden officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze 3 kwalificatiebewijzen op:

  • bewijs van beroepskwalificatie
  • bewijs van deelkwalificatie
  • bewijs van competenties

Deze kwalificatiebewijzen bevestigen dat iemand over (alle) competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen.

Een overzicht van de reeds erkende beroepskwalificerende trajecten vind je via het Register Beroepskwalificerende Trajecten(opent in nieuw venster).

Vlaamse kwalificatiestructuur

Beroepskwalificaties bestaan in 8 verschillende niveaus: van basisonderwijs tot universiteit. Die niveaus zijn vastgelegd in de Vlaamse kwalificatiestructuur(opent in nieuw venster).

U kunt een erkenning aanvragen voor beroepskwalificerende trajecten van elk niveau (1 tot en met 8).

Op de website van de kwalificatiestructuur krijgt u een ruimer beeld over het registreren als aanbieder van een onderwijs- of een beroepskwalificerende opleiding(opent in nieuw venster).

Wie mag een beroepskwalificatiebewijs uitreiken?

Alleen organisaties waarvan de opleiding of het EVC-traject erkend is als beroepskwalificerend traject, mogen een kwalificatiebewijs toekennen. Dit kwalificatiebewijs bevestigt dat iemand over (alle) competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen.

Wie kan een erkenningsaanvraag voor een traject indienen?

Iedere organisatie kan een aanvraag voor een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject indienen, zolang ze geregistreerd is bij het kwaliteits- en registratiemodel voor dienstverleners.

Zowel publieke instellingen als privébedrijven komen dan in aanmerking.

Wanneer organisaties een erkenningsaanvraag indienen bij het Departement Werk en Sociale Economie, vallen ze onder het decreet betreffende het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader.

Welke trajecten komen in aanmerking voor een erkenning?

Een beroepskwalificatie legt vast wat iemand moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen.

Een beroepskwalificerend traject is altijd gebaseerd op de overeenkomstige beroepskwalificaties of één of meer deelkwalificaties van een beroepskwalificatie en de competenties die daartoe behoren.

Bestaat er geen beroepskwalificatie of deelkwalificatie voor het traject dat u opstart? Dan kunt u het niet laten erkennen als beroepskwalificerend traject.
Kijk na welke beroepskwalificaties er zijn(opent in nieuw venster).

Hebt u nog vragen over een ontbrekende beroepskwalificatie of deelkwalificatie? Neem dan contact op met het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS)(opent in nieuw venster).

Voor een EVC-traject maakt u gebruik van erkende EVC-standaarden. Bestaat er nog geen EVC-standaard voor het traject dat u wenst aan te bieden? Maak dit kenbaar bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) via evc@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).