Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepskaart - Voorwaarden en beperkingen (voor houders)

Beroepskaart - Voorwaarden en beperkingen (voor houders)

U moet een aantal beperkingen en voorwaarden respecteren als u houder bent van een beroepskaart in het Vlaamse Gewest.

Beperkingen

De beroepskaart:

  • is persoonlijk en kan niet worden overgedragen
  • is beperkt tot de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteit die op de kaart vermeld staat. Dit betreft alle kenmerken van de beroepsactiviteit: soort onderneming, adressen, aard van de activiteit, enz.
  • heeft een beperkte geldigheidsduur met een maximumduur van 3 jaar.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden bij de aanvraag van uw beroepskaart gelden ook tijdens de volledige geldigheidsduur van uw beroepskaart.

Bijkomend: meld u aan bij een erkend ondernemingsloket(opent in nieuw venster) als u bij de afgifte van de beroepskaart nog geen ondernemingsnummer hebt en laat u inschrijven als zelfstandige in hoofd- of bijberoep in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ook uw btw-nummer kan dan worden geactiveerd.