Gedaan met laden. U bevindt zich op: Berekening en betaling Vlaams opleidingsverlof

Berekening en betaling Vlaams opleidingsverlof

Als u een terugbetalingsaanvraag indient in het WSE-loket én de opgenomen VOV-uren registreert, kunt u als werkgever een forfaitair bedrag van 21,30 euro per goedgekeurd VOV-uur terugbetaald krijgen van de Vlaamse overheid. Op deze pagina vindt u een planning van de betalingen voor Vlaams opleidingsverlof en leest u hoe u uw dossiers en betalingen kunt opvolgen in het WSE-loket. 

Instructiefilmpje betalingen opvolgen(Powerpoint bestand)

 

Betalingen per schooljaar

Dossieroverzicht

U kunt in het WSE-loket(opent in nieuw venster) een overzicht van al uw dossiers, van alle schooljaren (CSV) raadplegen. U vindt het document ‘dossieroverzicht’ bij de tab ‘Berekeningen’ bovenaan. Het dossieroverzicht bevat een lijst van al uw dossiers, van alle schooljaren, met vermelding van:

 • de status van het dossier (bijv. goedgekeurd, geweigerd, stopgezet, geannuleerd...) Als u twijfelt aan de juistheid van de status, mail dan naar vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vermeld het dossiernummer.

 • of er een berekening gebeurde voor dit dossier, per dossier (‘Berekend : ja/nee’). Indien ‘nee’, wordt de reden vermeld:

  • status dossier niet ok (stopgezet, geweigerd, geannuleerd)

  • geen attest (er is geen geldig aanwezigheidsattest)

  • fout DmfA

  • andere.

Als er wel een berekening gebeurde, kunt u het detail van die berekening raadplegen in de individuele berekeningsnota die u vindt in de tab ‘Individuele berekeningsnota’.

Betaaloverzicht

U kunt ook een betaaloverzicht (CSV) raadplegen in de tab ‘berekeningen’. Het dossieroverzicht bevat een lijst van alle werknemers, voor alle schooljaren, met:

 • naam
 • uren aanwezig
 • aantal uren VOV opgenomen
 • persoonlijk maximum
 • gevalideerde uren
 • betaalde bedrag.

Berekeningsnota's

U kunt in het WSE-loket(opent in nieuw venster) de berekeningsnota’s van uw betalingen (pdf) raadplegen (Klik bovenaan in het lint op de tab ‘Berekeningen’ en kies de maatregel ‘Vlaams opleidingsverlof’). Met deze nota’s kunt u uw betalingen voor VOV opvolgen en controleren.

Er zijn 2 types berekeningsnota’s:

Nota kwartaalafrekening

Dit is een overzicht van al uw werknemers met een goedgekeurde aanvraag voor het betreffende schooljaar waarvoor een afrekening is gemaakt:

 1. Bovenaan: een overzicht per werknemer van het berekend bedrag (totaal) en afgerekend bedrag (= (bij)betaald in deze afrekening).
 2. Onderaan: een individuele nota per werknemer met de details van het berekende bedrag, zoals de aanwezigheden, aangegeven VOV-uren in de DmfA.

Bekijk een voorbeeld van de nota kwartaalafrekening(PDF bestand opent in nieuw venster), met toelichting.

Nota schooljaarafrekening

Dit is een volledig overzicht van alle werknemers waarvoor een afrekening is gemaakt, met hun persoonlijk maximum voor dat schooljaar, het aantal uur VOV waarop ze recht hadden en het bedrag dat daarmee overeenkomt en betaald is.
Onderaan de nota ziet u het totale bedrag bedrag waarop u recht had voor alle werknemers samen.
Is dat bedrag kleiner dan het bedrag dat al betaald was, dan ziet u een negatief bedrag bij ‘afgerekend bedrag’ en ontvangt u een vordering.

Bekijk een voorbeeld van de nota schooljaarafrekening(PDF bestand opent in nieuw venster), met toelichting.

Hebt u vragen over uw dossiers of betalingen? Mail naar vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vermeld altijd uw KBO-nummer en/of de dossiernummers.

Instructiefilmpje opvolgen van betalingen

Veelgestelde vragen