Gedaan met laden. U bevindt zich op: Sectorconvenants

Sectorconvenants

De Vlaamse Regering sluit een sectorconvenant af met sectorale sociale partners van sectoren. In deze overeenkomst engageren de sectorale sociale partners zich om in hun sector acties en projecten uit te voeren met betrekking tot:

  • De afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt
  • Instroom, zij-instroom, doorstroom en retentie
  • Levenslang leren en competentiebeleid
  • Werkbaar werk
  • Diversiteit en inclusie

Sectorconsulenten voeren deze engagementen op het terrein uit.

Bij specifieke beleidsdoelstelling, uitdaging of problematiek kan de Vlaamse Regering een addendum afsluiten bij een sectorconvenant. Dit biedt dan de kans om extra acties op te zetten in functie van een specifiek onderwerp. Voorbeelden zijn de addenda duaal leren, non-discriminatie en inclusie, sectorgerichte aanpak van de Oekraïnecrisis.

Het af sluiten van sectorconvenants en intersectorale convenants werd verankerd in het decreet van 17 februari 2023(opent in nieuw venster).

Intersectorale werking

De uitvoering van de sectorconvenants en addenda wordt ondersteund vanuit de intersectorale werking binnen de SERV. Drie intersectorale adviseurs stimuleren netwerking, intervisie en samenwerking tussen de sectoren op vlak van competenties en loopbanen, werkbaar werk en jobmobiliteit en non-discriminatie en inclusie. Meer info over deze werking via: intersectorale werking | SERV(opent in nieuw venster)