• Voor werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en bescherming op het werk geldt er een absoluut ontslagverbod. Zij kunnen alleen worden ontslagen om economische, technische of dringende redenen, en de werkgever moet in dat geval een speciale procedure volgen. De werknemersvertegenwoordigers die niet verkozen zijn, genieten dezelfde bescherming.
  • Bepaalde werknemers zijn beschermd en mogen niet ontslagen worden als het ontslag verband houdt met de reden van bescherming. Voorbeelden van beschermde werknemers zijn zwangere werknemers, arbeidsartsen, een werknemer met politieke mandaten, een werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet, een werknemer in betaald educatief verlof, vakbondsafgevaardigde, preventieadviseur … Ziekte vormt geen wettelijke beschermingsgrond tegen ontslag.
  • Voor werknemers die ontslagen worden in het kader van collectief ontslag gelden er specifieke beschermingsprocedures(opent in nieuw venster).