Als u het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, dan kunt u zich richten tot:

Elke werkgever moet in zijn preventiebeleid inzake psychosociale belasting enkele maatregelen opnemen die gericht zijn op de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk:

  • het nemen van preventiemaatregelen
  • de schade aan personen beperken als zulk gedrag zich toch voordoet
  • een interne procedure invoeren die voorziet dat er binnen de onderneming zelf naar een oplossing gezocht moet worden
  • een preventieadviseur en eventuele vertrouwenspersonen aanwijzen.

Vlaamse overheid

Personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag terecht bij het meldpunt Spreekbuis(opent in nieuw venster). Spreekbuis luistert, geeft advies over mogelijke stappen die het personeelslid kan nemen en wijst de weg naar de juiste dienst of contactpersoon.