Gedaan met laden. U bevindt zich op: Pesten, geweld of grensoverschrijdend gedrag op het werk

Pesten, geweld of grensoverschrijdend gedrag op het werk

Als u het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, dan kunt u zich richten tot:

Elke werkgever moet in zijn preventiebeleid inzake psychosociale belasting enkele maatregelen opnemen die gericht zijn op de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk:

  • het nemen van preventiemaatregelen
  • de schade aan personen beperken als zulk gedrag zich toch voordoet
  • een interne procedure invoeren die voorziet dat er binnen de onderneming zelf naar een oplossing gezocht moet worden
  • een preventieadviseur en eventuele vertrouwenspersonen aanwijzen.

Vlaamse overheid

Personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag terecht bij een aantal instanties. Meer informatie vindt u op Vlaanderen Intern.