Elke werkgever moet een arbeidsreglement opstellen zodra hij één werknemer in dienst heeft. Het arbeidsreglement verzamelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Het is een praktische vertaling van de afspraken die in de arbeidsovereenkomst staan.

Een aantal dingen moeten in het arbeidsreglement staan:

  • gegevens van de onderneming
  • arbeidsduur, uurroosters, jaarlijkse vakantie en informatie over vakantieaanvraag en -toekenning.
  • criteria die het loon bepalen, wijze en tijdstip van uitbetaling
  • opzegtermijnen en redenen voor een onmiddellijk ontslag
  • rechten en plichten van het toezichthoudende personeel
  • contactgegevens van de bedrijfsraad, de eerstehulpverlener, de artsen in geval van een arbeidsongeval, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de vakbondsafvaardiging, en de inspectiediensten bevoegd voor de bescherming van de werknemers
  • vermelding van eventuele collectieve arbeidsovereenkomsten en akkoorden rond de arbeidsvoorwaarden.

Elke werknemer moet een kopie van het arbeidsreglement krijgen. Dat moet met een getekend ontvangstbewijs bewezen worden. Deze bepaling staat daarom standaard in veel arbeidsovereenkomsten.

Een uitgebreid overzicht van de regelgeving ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid.