Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers - Voorwaarden

Doelgroepvermindering voor oudere werkende werknemers - Voorwaarden

Met de doelgroepvermindering voor oudere werknemers kunt u een korting krijgen op de socialezekerheidsbijdragen die u als werkgever normaal gezien moet betalen voor een werknemer die op 30 juni 2024 minimaal 62 jaar was. 

Voorwaarden voor de werknemer

De werknemer:

  • was 62 jaar of ouder op 30 juni 2024.
  • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid (de maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer of een vestigingseenheid met een vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). De woonplaats van de werknemer mag zich in een ander gewest of land bevinden.

Loonvoorwaarden oudere werknemers

Om in aanmerking te komen voor een doelgroepvermindering, mag het loon van de oudere werknemer de loongrens niet overschrijden. Het refertekwartaalloon (het brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken) blijft onder de grens van:

  • 13.945 euro tijdens de eerste 3 kwartalen van elk jaar
  • 18.545 euro tijdens het vierde kwartaal van elk jaar.

Uitzendsector

Voor de uitzendsector bedraagt het refertekwartaalloon:

  • 18.545 euro tijdens het eerste kwartaal van elk jaar
  • 13.945 euro tijdens de 3 laatste kwartalen van elk jaar.

Verschillen per kwartaal

Het refertekwartaalloon kan verschillen per kwartaal. Het is dus mogelijk dat u voor bepaalde kwartalen geen doelgroepvermindering krijgt.

Voorwaarden voor de werkgever

Als werkgever komt u in aanmerking voor deze doelgroepvermindering als:

  • uw onderneming in het Vlaams Gewest gevestigd is
  • u actief bent in de privésector.

Werkgevers uit de openbare sector of de socialprofitsector komen niet in aanmerking voor de maatregel.