Sinds 1 september 2016 kan de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek enkel uitgeoefend worden door artsen en door daarvoor erkende klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Naast een erkenning moeten klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen daarenboven beschikken over een visum.

Visum

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid reikt het visum uit. De visumplicht is in werking getreden op 1 mei 2019. Sinds deze datum mag u de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek alleen uitoefenen als u over een visum beschikt, zoniet is er sprake van onwettige uitoefening van het beroep. Het visum toont aan dat u houder bent van het diploma van het universitair onderwijs in het domein van de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek. Het diploma moet van een opleiding in het voltijds onderwijs zijn met minstens vijf jaar studie of 300 ECTS-studiepunten en met een stage in het domein van de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek. Voor meer informatie over het visum, of om een visum aan te vragen, kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Erkenning

Vanaf 1 januari 2020 hebt u een erkenning nodig als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Zorg en Gezondheid levert de erkenning af. De federale overheid heeft hiervoor erkenningscriteria vastgelegd die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum heeft u niet alleen een visum, maar ook een erkenning nodig alvorens u de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek mag uitoefenen.

Hoe een erkenning verkrijgen?

Om door Zorg en Gezondheid erkend te worden, moet u succesvol een gesuperviseerde professionele stage volgen, tenzij u op basis van de overgangsmaatregel vrijgesteld bent van de professionele stage.

  • Indien u afstudeert in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek in de loop van academiejaar 2022-2023 of later: u moet professionele stage volgen. Tenzij u op basis van de overgangsmaatregel(opent in nieuw venster) vrijgesteld bent van de professionele stage. In dat geval kunt u een erkenningsaanvraag insturen om op basis van de overgangsmaatregel erkend te worden in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek en dit zonder het volgen van een professionele stage. Deze erkenningsaanvraag omvat volgende elementen:
  • Indien u afstudeert in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek ten laatste in academiejaar 2021-2022: u bent vrijgesteld van de professionele stage. Van zodra u het visum verkregen heeft van de FOD Volksgezondheid, ontvangt u automatisch de erkenning als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog op basis van de overgangsmaatregel. U hoeft geen actie te ondernemen.
  • U bent eveneens vrijgesteld indien u op 1 september 2016 of ten laatste in de loop van het academiejaar 2016-2016 bent begonnen met de studie klinische psychologie/klinische orthopedagogiek en dit ongeacht het academiejaar in de loop waarvan u afstudeert in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek.

Sinds 27 maart 2020 levert Zorg en Gezondheid erkenningen af aan klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met een nationaal diploma die over een visum als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog beschikken en die vrijgesteld zijn van de professionele stage. Enkel klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen die over een visum beschikken worden automatisch erkend.

De volledige informatie over de verplichting tot het volgen van de professionele stage(opent in nieuw venster) vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Internationale procedure

Aanvragers met een diploma van binnen de EER of een diploma gelijkgesteld in een land van de EER (en wanneer men Europees onderdaan is) kunnen rechtstreeks bij Zorg en Gezondheid een erkenningsaanvraag doen.

Aanvragers met een diploma van buiten de EER moeten eerst bij een gelijkwaardigheid bij NARIC aanvragen.

Specifiek voor psychologen - Inschrijving bij de psychologencommissie - niet verplicht

Een inschrijving bij de psychologencommissie is niet verplicht om uw erkenning van klinisch psycholoog te bekomen of te behouden bij het Agentschap zorg & gezondheid, noch om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen. Een inschrijving bij de Psychologencommissie is wel verplicht indien men de titel van psycholoog wil dragen, maar staat los van de regelgeving over het gezondheidszorgberoep van klinisch psycholoog. Voor meer informatie kunt u terecht bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid en meer specifiek het volgende mailadres visa-ggzb-pssm@health.fgov.be . (opent in uw e-mail applicatie)