Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag als klinische orthopedagoog en klinisch psycholoog

Aan de slag als klinische orthopedagoog en klinisch psycholoog

Sinds 1 september 2016 kan de klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek enkel uitgeoefend worden door artsen en door daarvoor erkende klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. Naast een erkenning moeten klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen daarenboven beschikken over een visum.

Visum

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid reikt het visum uit. De visumplicht is in werking getreden op 1 mei 2019. Sinds deze datum mag u de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek alleen uitoefenen als u over een visum beschikt, zoniet is er sprake van onwettige uitoefening van het beroep. Het visum toont aan dat u houder bent van het diploma van het universitair onderwijs in het domein van de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek. Het diploma moet van een opleiding in het voltijds onderwijs zijn met minstens vijf jaar studie of 300 ECTS-studiepunten en met een stage in het domein van de klinische psychologie of klinische orthopedagogiek. Voor meer informatie over het visum, of om een visum aan te vragen, kunt u terecht bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Erkenning

Vanaf 1 januari 2020 hebt u een erkenning nodig als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog. Departement Zorg levert de erkenning af. De federale overheid heeft hiervoor erkenningscriteria vastgelegd die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020. Vanaf deze datum heeft u niet alleen een visum, maar ook een erkenning nodig alvorens u de klinische psychologie of de klinische orthopedagogiek mag uitoefenen.

Hoe een erkenning verkrijgen?

Om door het Departement Zorg erkend te worden, moet u succesvol een gesuperviseerde professionele stage volgen, tenzij u op basis van de overgangsmaatregel vrijgesteld bent van de professionele stage.

  • De verplichting tot professionele stage geldt voortaan alleen voor studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die afstuderen in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek in de loop van het academiejaar 2023-2024 of de daaropvolgende academiejaren.
  • De overgangsmaatregel vermeldt daarnaast: “Studenten klinische psychologie/klinische orthopedagogiek die hun studies klinische psychologie/klinische orthopedagogiek op 1 september 2016 of ten laatste in de loop van het academiejaar 2016-2017 zijn begonnen, zijn vrijgesteld van de professionele stage ongeacht het academiejaar waarin zij afstuderen in de klinische psychologie/klinische orthopedagogiek.

Departement Zorg levert erkenningen af aan klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen met een nationaal diploma die over een visum als klinisch psycholoog of als klinisch orthopedagoog beschikken en die vrijgesteld zijn van de professionele stage. Van zodra u over uw visum beschikt, ontvangt Departement Zorg uw gegevens van de FOD Volksgezondheid en wordt er gecontroleerd of u in aanmerking komt voor erkenning.

De volledige informatie over de verplichting tot het volgen van de professionele stage(opent in nieuw venster) vindt u op de website van Zorg en Gezondheid.

Internationale procedure

Aanvragers met een diploma van binnen de EER of een diploma gelijkgesteld in een land van de EER (en wanneer men Europees onderdaan is) kunnen rechtstreeks bij Departement Zorg een erkenningsaanvraag doen.

Aanvragers met een diploma van buiten de EER moeten eerst bij een gelijkwaardigheid bij NARIC aanvragen.

Specifiek voor psychologen - Inschrijving bij de psychologencommissie - niet verplicht

Een inschrijving bij de psychologencommissie is niet verplicht om uw erkenning van klinisch psycholoog te bekomen of te behouden bij het Agentschap zorg & gezondheid, noch om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen. Een inschrijving bij de Psychologencommissie is wel verplicht indien men de titel van psycholoog wil dragen, maar staat los van de regelgeving over het gezondheidszorgberoep van klinisch psycholoog. Voor meer informatie kunt u terecht bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid en meer specifiek het volgende mailadres visa-ggzb-pssm@health.fgov.be . (opent in uw e-mail applicatie)

Veelgestelde vragen