Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning orthoptist en optometrist

Erkenning orthoptist en optometrist

Nieuw koninklijk besluit betreffende de beroepen van orthoptist en optometrist van 9 februari 2023

Het besluit treedt in werking op 19 februari 2023. Door deze nieuwe regelgeving wordt de beroepstitel van orthoptist-optometrist gewijzigd naar de beroepstitel orthoptist en de beroepstitel optometrist.

  • Indien u over een erkenning als orthoptist-optometrist beschikt of over een voordeel op basis van verworven rechten beschikt van orthoptist-optometrist, dan zal u een brief(Word bestand opent in nieuw venster) ontvangen met meer informatie over uw huidig dossier en de nodige stappen die u verder moeten ondernemen.
  • Indien u een aanvraag had ingediend waarvan de behandeling werd opgeschort, dan hebt u hierover een brief(Word bestand opent in nieuw venster) ontvangen en kunt u vanaf 4 mei 2023 (normaal 1 mei, maar omwille van technische problemen wat later) een nieuwe aanvraag indienen. Uw huidige aanvraag wordt stopgezet.
  • Indien u over een erkenning als orthoptist-optometrist beschikt op basis van een buitenlands diploma, dan zal u een brief (Word bestand opent in nieuw venster)ontvangen met meer informatie over uw huidig dossier en de nodige stappen die u verder moet ondernemen.
  • Indien u een aanvraag had ingediend op basis van een buitenlands diploma waarvan de behandeling werd opgeschort, dan kunt u vanaf 4 mei 2023 (normaal 1 mei, maar omwille van technische problemen wat later) een nieuwe aanvraag indienen. Uw huidige aanvraag wordt stopgezet, u ontvangt hierover een brief.(Word bestand opent in nieuw venster)

Sinds 22 april 2019 is de regelgeving gewijzigd voor de erkenning van het beroep van orthoptist en optometrist.

Opticiens of optometristen die de technische prestaties en toevertrouwde handelingen in de oogzorg willen blijven stellen, moeten over een erkenning of voordeel op basis van verworven rechten en een visum van orthoptist en optometrist beschikken.

Een definitieve erkenning op basis van uw diploma, krijgt u:

  • Als u een diploma hebt dat volledig voldoet aan de kwalificatievereisten voor het beroep van orthoptist en optometrist. Het gaat om een diploma van 180 ECTS studiepunten met stage van 600 uren waarvan de inhoud overeenkomt met de domeinen opgesomd in artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 betreffende het beroep van orthoptist en optometrist.
  • Als u vóór 22 april 2023 over een graduaat of bachelordiploma beschikt in het domein van de oogzorg van minimum 180 ECTS studiepunten met een stage van 600 uren, komt u in aanmerking voor een erkenning van orthoptist en optometrist. Concreet krijgt u een definitieve erkenning als u uiterlijk voor de datum van 7 juli 2017 een opleiding tot orthoptist hebt aangevat.
  • Als u een graduaat of bachelordiploma hebt in het domein van de orthoptie en optometrie, dat een opleiding bekroont waarvan het niveau, maar niet de volledige theoretische of theoretische en praktische opleiding en stages, overeenstemt met de in artikel 3 bedoelde opleiding.

Komt u niet in aanmerking voor een erkenning op basis van uw diploma, dan kunt u:

Een erkenning om bepaalde technische prestaties en/of bepaalde toevertrouwde handelingen te mogen blijven verrichtenals u over voldoende ervaring en bekwaamheid beschikt tot het stellen van deze prestaties en/of handelingen. U kunt het bewijs dat u bij de vorige aanvraag gebruikte, opnieuw gebruiken. De aanvraag moet gebeuren voor 20 februari 2026
Een bijkomende opleiding volgenzodat u in aanmerking komt voor een erkenning

Hoe een erkenningsaanvraag doen?

Ga naar het e-loket van Zorg en Gezondheid(opent in nieuw venster).

  • Kies Beroep ‘Orthoptist en optometrist’.
  • Kies bij Type aanvraag ‘Aanvraag erkenning/registratie’.
  • Kies dan ‘Tewerkstellingsattest gedurende minstens 3 jaar voor de uiterste datum van de verworven rechten + bijkomende bewijsstukken voor het verkrijgen van voordeel verworven rechten’.