Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag als paramedicus

Aan de slag als paramedicus

Paramedici zijn zorgverleners die een arts (of in bepaalde gevallen een tandarts of apotheker) mogen helpen bij de diagnose en behandeling van een patiënt. Ze mogen bepaalde technische prestaties en handelingen uitvoeren, in opdracht van de arts, apotheker of tandarts. Dit is per beroep gedefinieerd.

De paramedicus moet een erkenning voor zijn beroep hebben en een visum om die taken te mogen uitvoeren.

Volgende paramedische beroepen zijn erkend:

 • farmaceutisch-technisch assistenten (= apothekersassistent)
 • Biomedische Laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie (moet erkenning als Farmaceutisch Technisch Assistent aanvragen)
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • audiologen
 • audiciens
 • orthoptist - optometrist (recente wijziging)

 • medisch laboratoriumtechnologen (recente wijziging)
 • technologen medische beeldvorming
 • podoloog
 • mondhygiënisten
 • ambulancier niet dringend patiëntenvervoer (recente wijziging)

Voor bandagisten, orthesisten en prothesisten bestaan er nog geen uitvoeringsbesluiten. Er kan dan ook nog geen erkenning toegekend worden voor deze beroepen.

Het beroep van tandartsassistent en doktersassistent is in België niet gereglementeerd. Daarvoor heeft men geen erkenning nodig.

Een paramedisch beroep laten erkennen

Voor een erkenning van een paramedisch beroep zijn er 3 mogelijkheden:

 • Een 'gewone' erkenning aanvragen als paramedicus
  Om in aanmerking te komen voor een 'gewone' erkenning moet u de opleiding voor het beroep gevolgd hebben. Voor elk paramedisch beroep bestaat er een specifieke opleiding.
  Voor sommige beroepen hoort bij die opleiding ook een stage.
 • Een voorlopige erkenning omzetten naar een definitieve erkenning als paramedicus
  Vroeger kon u op basis van een ander diploma van hetzelfde niveau in aanmerking komen voor een voorlopige erkenning als paramedicus. Hebt u nog een voorlopige erkenning, dan kunt u die laten omzetten naar een definitieve erkenning. Momenteel kan enkel voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer een voorlopige erkenning aangevraagd worden en omgezet worden naar een definitieve erkenning.
 • Een erkenning voor bepaalde technische prestaties en/of bepaalde toevertrouwde handelingen te mogen blijven verrichten.
  Als u al technische prestaties en/of handelingen van een paramedisch beroep uitvoert, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een speciale erkenning aanvragen. Met die erkenning mag u de prestaties en de handelingen die u al deed, blijven doen. Dit is enkel voor de beroepen orthoptist-optometrist, orthopedisch technoloog en medisch laboratoriumtechnoloog.

Extra mogelijkheid voor podologen:

 • Een ambtshalve erkenning als podoloog
  Als u bij het RIZIV bent ingeschreven als podoloog, wordt u ambtshalve erkend. U moet dan zelf geen erkenning meer aanvragen.

Een visum als paramedicus verkrijgen

Het visum is een verplicht attest dat u nodig hebt om volgende paramedische beroepen te mogen uitoefenen in België:

 • farmaceutisch-technisch assistent
 • diëtist
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • audioloog
 • audiciens
 • orthoptist (Let op: nieuw beroep orthoptist-optometrist)
 • medisch laboratoriumtechnoloog
 • mondhygiënist (vanaf juli 2019)
 • technoloog medische beeldvorming
 • podoloog
 • ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Het afleveren van een erkenning is Vlaamse bevoegdheid. U ontvangt uw erkenning van het Team erkenning gezondheidszorgberoepen (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Na het ontvangen van uw erkenning zal u automatisch uw visum ontvangen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. U hoeft hiervoor niets te doen. U kunt uw visum altijd raadplegen via het downloadportaal van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen