Volgende paramedische beroepen zijn erkend:

 • farmaceutisch-technisch assistenten (= apothekersassistent)
 • Biomedische Laboratoriumtechnologie, afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie (moet erkenning als Farmaceutisch Technisch Assistent aanvragen)
 • diëtisten
 • ergotherapeuten
 • logopedisten
 • audiologen
 • audiciens
 • orthoptist - optometrist (recente wijziging)

 • medisch laboratoriumtechnologen (recente wijziging)
 • technologen medische beeldvorming
 • podoloog
 • mondhygiënisten
 • ambulancier niet dringend patiëntenvervoer (recente wijziging)

Voor bandagisten, orthesisten en prothesisten bestaan er nog geen uitvoeringsbesluiten. Er kan dan ook nog geen erkenning toegekend worden voor deze beroepen.

Het beroep van tandartsassistent en doktersassistent is in België niet gereglementeerd. Daarvoor heeft men geen erkenning nodig.

Een paramedisch beroep laten erkennen

Voor een erkenning van een paramedisch beroep zijn er 3 mogelijkheden:

Extra mogelijkheid voor podologen:

 • Een ambtshalve erkenning als podoloog
  Als u bij het RIZIV bent ingeschreven als podoloog, wordt u ambtshalve erkend. U moet dan zelf geen erkenning meer aanvragen.

Een visum als paramedicus verkrijgen

Het visum is een verplicht attest dat u nodig hebt om volgende paramedische beroepen te mogen uitoefenen in België:

 • farmaceutisch-technisch assistent
 • diëtist
 • ergotherapeut
 • logopedist
 • audioloog
 • audiciens
 • orthoptist (Let op: nieuw beroep orthoptist-optometrist)
 • medisch laboratoriumtechnoloog
 • mondhygiënist (vanaf juli 2019)
 • technoloog medische beeldvorming
 • podoloog
 • ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Het afleveren van een erkenning is Vlaamse bevoegdheid. U ontvangt uw erkenning van het Team erkenning gezondheidszorgberoepen (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Na het ontvangen van uw erkenning zal u automatisch uw visum ontvangen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. U hoeft hiervoor niets te doen. U kunt uw visum altijd raadplegen via het downloadportaal van de FOD Volksgezondheid(opent in nieuw venster).

Veelgestelde vragen