Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag als verpleegkundige

Aan de slag als verpleegkundige

Wie in België aan de slag wil als verpleegkundige, moet beschikken over:

  • Een diploma als verpleegkundige
  • Een visum als verpleegkundige

Er bestaat geen erkenning voor verpleegkundige. Diploma en visum volstaan om het beroep te mogen uitoefenen. Enkel voor bijzondere beroepstitels en beroepsbekwaamheden hebt u ook een erkenning nodig.

De specifieke handelingen die een verpleegkundige mag uitvoeren, werden vastgelegd door de federale overheid.

Aan de slag als verpleegkundige

Wie aan de slag wil als verpleegkundige moet beschikken over:

  • Een diploma als verpleegkundige
    Er zijn heel wat mogelijkheden om een diploma als verpleegkundige te behalen, zowel op het niveau van bachelor, master als het hoger beroepsonderwijs. U vindt een overzicht van studierichtingen/opleidingen op de website Onderwijskiezer(opent in nieuw venster).
  • Een visum als verpleegkundige
    U kunt uw visum online aanvragen(opent in nieuw venster) bij de federale overheidsdienst Volksgezondheid zodra u uw basisopleiding als verpleegkundige hebt voltooid.
    Vroeger moest u uw diploma van verpleegkundige laten registreren en viseren door de provinciale geneeskundige commissies. Sinds juli 2015 moet u uw diploma laten viseren door de FOD Volksgezondheid.

Een bijzondere beroepstitel of beroepsbekwaamheid laten erkennen

Na bijkomende opleiding of met voldoende ervaring kunt u bij Zorg en Gezondheid een erkenning aanvragen voor een bijzondere beroepstitel of bijzondere beroepsbekwaamheid.

Veelgestelde vragen