Gedaan met laden. U bevindt zich op: CO-vergiftiging voorkomen

CO-vergiftiging voorkomen

Het risico op CO-vergiftiging is het meest vastgestelde gebrek in woningen. Dat gebrek kan leiden tot een ongeschiktverklaring van de woning.

CO-gevaar kan leiden tot ‘ongeschiktheid'

  • CO is een giftig en levensgevaarlijk gas. In Vlaanderen zijn jaarlijks meer dan 500 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging in hun eigen woning. Daarom is een ernstig risico op CO-vergiftiging voldoende om een woning ongeschikt te verklaren.
  • Het agentschap Wonen in Vlaanderen stelt een ernstig risico op CO-vergiftiging vast in meer dan 10% van alle gecontroleerde woningen. Het is daarmee het meest vastgestelde gebrek in woningen.

Praktisch

Campagnes ter preventie

Wonen in Vlaanderen voert regelmatig campagne om op het gevaar van CO te wijzen.