Verplichting

Wie in Vlaanderen een woning bouwt, renoveert of verhuurt is verplicht rookmelders te plaatsen.

Installatie

Niet-conform, wat nu?

Als een woning niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Ze voldoet dan niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid oplegt (Titel III, Hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode). Wie een woning verhuurt zonder rookmelders, krijgt hiervoor geen conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is ook strafbaar.

Het niet voldoen aan de rookmeldersverplichting is een gebrek van categorie II en de woning kan dan ongeschikt verklaard worden.

Voor doven en slechthorenden

Er zijn rookmelders op de markt die speciaal ontworpen zijn voor doven en slechthorenden. Deze werken met felle flitslichten al dan niet in combinatie met een trilplaat die inschakelt in geval van nood. Op de website van het Vlaams agentschap voor personen met een handicap (VAPH) vindt u een overzicht van geschikte rookmelders voor doven en slechthorenden(opent in nieuw venster). Deze producten zijn weliswaar een stuk duurder dan de gewone rookmelders. Daarom voorziet het VAPH ook een tegemoetkoming voor de aanschaf van rookmelders(opent in nieuw venster).

Regelgeving

Het decreet van 10 maart 2017 maakt rookmelders verplicht in alle woningen. Sinds 1 januari 2020 moet ook een woning waarin de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken. Het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2022 verplicht nu ook een rookmelder buiten de individuele woning, namelijk in elke ruimte voor gedeeld gebruik waarin zich een technische installatie bevindt.