Hoe werkt de Zonnekaart?

Wie op de Zonnekaart Vlaanderen ((opent in nieuw venster)) een adres intikt (van een gebouw in Vlaanderen), kan zien hoe geschikt het dak is om zonne-energie op te wekken. U krijgt dan voor het hele dak en zelfs voor de dakdelen een inschatting van de mogelijkheden:

 • 'ideaal'
 • 'bruikbaar'
 • 'beperkt bruikbaar of niet bruikbaar'.

Is een dak op de Zonnekaart donkergroen ingekleurd? Dan kunnen zonnepanelen méér energie opleveren dan nodig voor gezinsverbruik. Op die daken kunnen dus grotere zonne-installaties geplaatst worden.

  Berekeningen

  De geschiktheid van het dak hangt af van de jaarlijkse hoeveelheid zoninstraling. Die is heel plaatsgebonden en is afhankelijk van de oriëntatie en de helling van uw dak. Ook de schaduw op de verschillende delen van een dak speelt een rol. De Zonnekaart houdt daar allemaal rekening mee bij de berekening van de geschiktheid.

  Als het dak geschikt is, krijgt u ook informatie over:

  • gemiddelde kostprijs van de installatie
  • de terugverdientijd
  • en de winst die gemaakt kan worden met de installatie(s).

  Het resultaat is een inschatting. Een installateur van zonne-energiesystemen kan het resultaat verder onderzoeken en verfijnen. Wil u in aanmerking komen voor de investeringspremie van de netbeheerder voor zonnepanelen vanaf 2021, dan moet u voor een RESCert-installateur ((opent in nieuw venster)) kiezen.

  De kaart houdt geen rekening met

  • eventuele dakvensters
  • zonnepanelen/boilers die al op het dak liggen
  • de vraag of het dak voldoende stabiel is om de installatie te dragen.