Beschrijving

GIPOD (Publieke Informatie) geeft een overzicht van alle concreet geplande en in uitvoering zijnde (grond)werken en evenementen op het openbaar domein met hun bijhorende omleidingen en verwachte mobiliteitshinder. Deze service bevat de geplande mobiliteitshinder en volgt de LDES specificatie.
  • Laatst gewijzigd op 06/09/2022