Betalingen per schooljaar

Dossieroverzicht in het WSE-loket

U kunt in het WSE-loket(opent in nieuw venster) een overzicht van uw dossiers raadplegen in het document ‘Dossieroverzicht’. U vindt dit document bij de tab ‘Berekeningen’ bovenaan.

Het dossieroverzicht bevat een lijst van al uw dossiers van schooljaar 2020-2021, met vermelding van

 • de status van het dossier

 • of er een berekening gebeurde voor dit dossier

  • Per dossier: ‘Berekend : ja/nee’

  • Indien ‘nee’, wordt de reden vermeld:

   • Status dossier niet ok (stopgezet, geweigerd, geannuleerd)

   • Geen attest (er is geen geldig aanwezigheidsattest)

   • Fout DmfA

   • Andere

  • Als er wel een berekening gebeurde, kan u het detail van deze berekening raadplegen in de individuele berekeningsnota die u vindt in de tab ‘Individuele berekeningsnota’.

Bekijk een voorbeeld van het dossieroverzicht(PDF bestand opent in nieuw venster).
Bekijk het filmpje over het dossieroverzicht en de berekeningsnota’s(opent in nieuw venster).
(let op: Nieuwe link WSE-loket = https://loket.wse.vlaanderen.be(opent in nieuw venster))

Berekeningsnota's in het WSE-loket

U kunt in het WSE-loket(opent in nieuw venster) de berekeningsnota’s van uw betalingen raadplegen (Klik bovenaan in het lint op de tab ‘Berekeningen’ en kies de maatregel ‘Vlaams opleidingsverlof’). Met deze nota’s kunt u uw betalingen voor VOV opvolgen en controleren.

Er zijn 3 types berekeningsnota’s:

 • Individuele berekeningsnota per werknemer
  Dit is een overzicht per werknemer van o.a.

  • Input van de werkgever (ingediende VOV-uren in de DmfA-aangifte)

  • Input van de opleidingsverstrekker (ingediende aanwezigheidsattesten)

   Voor volgende attesten kan niet betaald worden omdat er geen recht is op VOV:

   • 0 uur aanwezig

   • Geen deelname aan de eindbeoordeling

   • Opleidingstraject niet volledig afgelegd.

   • Examencontract

  • De gevalideerde VOV-uren voor die werknemer

  • Het afgerekende bedrag voor die werknemer

Bekijk een voorbeeld van de individuele berekeningsnota(PDF bestand opent in nieuw venster), met
toelichting.

 • Berekeningsnota per betaling.
  Dit is een overzicht van al uw werknemers met een goedgekeurde aanvraag, met per werknemer het totaal berekend bedrag van schooljaar 2020-2021 en het bedrag van de laatste betaling van 22/12/2022. Onderaan in dit document vindt u per werknemer ook de individuele berekeningsnota met de details van dat bedrag per werknemer.

Bekijk een voorbeeld van de berekeningsnota per betaling(PDF bestand opent in nieuw venster), met toelichting.

 • Schooljaarafrekening (momenteel enkel beschikbaar voor schooljaar 2019-2020)
  Dit is een volledig overzicht van alle werknemers waarvoor een afrekening is gemaakt, met hun persoonlijk maximum voor dat schooljaar, het aantal uur VOV waarop ze recht hadden en het bedrag dat daarmee overeenkomt en betaald is.
  Onderaan de nota ziet u het totale bedrag bedrag waarop u recht had voor alle werknemers samen. Is dit bedrag kleiner dan het bedrag dat reeds betaald was, dan ziet u een negatief bedrag bij ‘afgerekend bedrag’ en ontvangt u een vordering.

Bekijk een voorbeeld van de nota schooljaarafrekening(PDF bestand opent in nieuw venster).

Hebt u vragen over uw dossiers of betalingen? Mail naar vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) en vermeld steeds de dossiernummers.

Veelgestelde vragen

-