Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zie ons doen! Of hoe ABB een rol speelt op het Europese toneel Nieuwsberichten van Binnenlands Bestuur

Zie ons doen! Of hoe ABB een rol speelt op het Europese toneel

Nieuwsbericht
1 februari 2024

België is tot 1 juli 2024 voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) spelen daar een rol in. We inspireren andere Europese landen en regio’s met ons beleid. Op het vlak van inburgeringsbeleid en samenleven bijvoorbeeld behoren we tot de meest ontwikkelde regio’s van Europa, net omdat onze bevolking heel divers is. Het Europees voorzitterschap biedt een uitgelezen kans om het Vlaamse beleid te promoten en de banden aan te halen met gelijkaardige administraties in Europa of zelfs ver daarbuiten.

ABB zet doelbewust in op 3 beleidsthema’s:

Lokale democratie overheerst

We behoren tot de avant-garde van Europa voor die onderwerpen, maar het zijn geen bindende bevoegdheden van Europa. Daardoor komen ze niet automatisch aan bod tijdens het EU-voorzitterschap. Toch slaagt ABB erin om ze in de spotlichten te zetten tijdens 3 grote conferenties.

We coördineren een:

Stedenbeleid krijgt ook een prominente plaats, maar niet als aparte ABB-conferentie. Daarvoor werken we samen met de andere Belgische entiteiten. De rode ABB-draad doorheen al onze initiatieven vormt de belangrijke rol voor de gemeenten en steden. Zo komt de lokale democratie uitdrukkelijk aan bod binnen de 2 burgemeestersconferenties.

Gewichtsklasse

Wat levert het voorzitterschap nu op voor een agentschap als ABB? We gebruiken het als een hefboom om meer partnerschappen aan te gaan met gelijkaardige administraties. ABB neemt actief deel aan internationale netwerken over integratie en is zelfs voorzitter van één van de belangrijkste. Op die bijeenkomsten bokst Vlaanderen vaak boven zijn gewicht tussen al die grote spelers, maar ze zien ons wel als een voorbeeld van hoe een kleine regio het verschil kan maken.

Alle remmen los

Het EU-voorzitterschap betekent een enorme schaalvergroting, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze belanghebbenden. Tijdens de burgemeestersconferenties nodigt ABB inspirerende lokale besturen uit van over heel Europa om hen in contact te brengen met onze Vlaamse steden en gemeenten. Zo kunnen zij ongeremd expertise delen en leren van elkaar. Dezelfde dynamiek zie je ook in ons eigen agentschap. ABB onderhoudt bijvoorbeeld goede contacten met de overheden uit Noorwegen, Nederland, Canada, Berlijn of werkt nauw samen met de regio’s Noordrijn-Westfalen, Catalonië, Saksen en Québec.

En dat werpt vruchten af. We tonen het buitenland uitdrukkelijk hoe een (sub)nationale overheid gemeenten en steden kan ondersteunen. Een kleine regio zoals Vlaanderen kan beleidsmatig een internationaal voorbeeld zijn of een veilige experimenteerruimte. De komende maanden nog meer dan voordien.