Gedaan met laden. U bevindt zich op: Scriptieprijs Binnenlands Bestuur Guido Decoster Over ABB

Scriptieprijs Binnenlands Bestuur Guido Decoster

Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) reikt elk jaar de ‘Scriptieprijs Binnenlands Bestuur Guido Decoster’ uit voor de beste masterproef over binnenlands bestuur of lokale democratie. ABB wil daarmee de band met de onderzoekswereld versterken, wetenschappelijk onderzoek over binnenlands bestuur en lokale democratie stimuleren en origineel wetenschappelijk kwalitatief onderzoek onder de aandacht brengen van een breder publiek. 

De editie 2023 is inmiddels afgelopen. Vanaf de zomer 2024 kunnen studenten opnieuw kandideren naar de Scriptieprijs Guido Decoster.

Laureaten afgelopen jaren

 • Niels Van Durme

  2023

  student Master in Bestuurskunde en het Publiek Management aan UGent met de thesis ‘De datageletterdheid van ambtenaren binnen lokale gemeentebesturen en -administraties in Vlaanderen’. De thesis vind je terug op de website van UGent(opent in nieuw venster). Niels legt graag zelf uit wat hij onderzocht heeft(opent in nieuw venster).

 • Annelies Maes

  2022

  student Master in Publiek Management van de Antwerp Management School, met de thesis ‘De kwalitatieve omgevingsvergunningsverlening in Vlaanderen’

 • Jana Vandeputte

  2021

  student Master in de bestuurskunde en het publiek management van de Universiteit Gent met de thesis ‘De lerende organisatie in de Vlaamse gemeenten. Een onderzoek naar het psychologisch welbevinden’

 • Juul Baelen

  2020

  student Master of Science in de geografie van de Universiteit Gent met de thesis ‘Een nieuwe fusiegolf, intergemeentelijke samenwerking als basis voor een nieuwe ronde gemeentefusies’

 • Tom Cottem

  2019

  student van de Universiteit Leuven met de thesis ‘Verklaringen voor het al dan niet gebruiken van prestatie-informatie in de beleids-en beheerscyclus van de Vlaamse lokale besturen: een gevalstudie van een middelgrote centrumstad’

 • Marjolijn Peleman

  2018

  student van de Antwerp Management School met de thesis ‘Het centraal meldpunt voor risicojongeren: zorgvuldig balancerend tussen groei en stabiliteit’

Wie was Guido Decoster?

ABB draagt de Scriptieprijs op aan Guido Decoster. Guido stond vanaf 1997 aan het hoofd van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden en was van 2006 tot 2016 administrateur-generaal van ABB. Hij was bepalend voor de uitbouw van het binnenlands bestuur in Vlaanderen en stond altijd ten dienste van het algemeen belang.

Hij erkende het belang van academische kennis binnen het agentschap en vond dat nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zorgen voor een frisse kijk op het beleid en het binnenlands bestuur. Een voorbeeld en inspiratiebron voor velen.