Voor wie

  • Je werkt voor een inspectiedienst van de overheid.
  • Je bent beleidsmedewerker van een overheidsdienst en werkt rond handhavingsbeleid.
  • Je bent advocaat of jurist.

Uitgangspunt

Het kaderdecreet bestuurlijke handhaving voorziet een centraal bestuurlijk sanctieregister, waarin alle uitvoerbare bestuurlijke sancties worden opgenomen. Dus ook de sancties die werden opgelegd met uitstel of probatie-uitstel.

Het doel van dat sanctieregister is dat alle betrokken autoriteiten en instanties op de hoogte blijven van de activiteiten in de bestuurlijke handhaving, om zo rekening te kunnen houden met eerder opgelegde sancties en dubbele vervolging te vermijden.

Vlaamse inspectiediensten, andere overheidsdiensten en de politie zullen toegang kunnen aanvragen tot het sanctieregister. Die aanvraag moet eenmalig gebeuren. Vervolgens geeft de Vlaamse Toezichtcommissie advies en op die basis beslist de Vlaamse Regering of die toegang wordt verleend.

Timing

Goed om te weten: op dit moment kan nog niet worden ingeschat wanneer het Vlaams bestuurlijk sanctieregister operationeel en beschikbaar zal zijn. Ondertussen is er wel al een businesscase voor het sanctieregister uitgewerkt.

Op 18 juni 2021 maakte de Vlaamse Regering een budget vrij van ongeveer 2 miljoen euro om de ontwikkeling van het bestuurlijk sanctieregister te financieren. De regering vraagt daarmee het engagement van alle Vlaamse ministers om de informatie over de bestuurlijke sancties die tot hun bevoegdheid behoren via het bestuurlijk sanctieregister raadpleegbaar te maken.