Vormingsprogramma 2023

Voor 2023 heeft de WEVO volgend vormingsprogramma uitgewerkt:

Emotionele ontwikkeling – webinars op 16 februari en 19 september 2023 – telkens van 9u30 tot 12u30

Mensen die zeggen dat ze iets zullen doen, maar het niet doen. Cliënten die niet willen meewerken. Die zich niet aan regels of afspraken houden. Of die eerst begeleiding claimen en dan afhaken. Het gedrag van mensen lijkt soms moeilijk te begrijpen. Doorgaans gaat het over kwetsbare mensen.

Vaak gaan hulpverleners of sociaal werkers hen over- of onderschatten. Hoe bied je deze mensen gepaste ondersteuning? Hoe benader je mensen op een gepast niveau?

De webinar van 16 februari is reeds volzet. De inschrijvingen voor de webinar van 19 september worden later open gesteld.

Van subtiele misverstanden tot klein geweld – 13 maart en 16 november 2023 – telkens van 9u30 tot 16u30

Hoe vaak gebeurt het niet dat je in de omgang met anderen aanvoelt dat er ‘iets niet klopt’: de manier waarop je aangesproken wordt, een klein gebaar, een stekelige  gezichtsuitdrukking, of lichtjes in een onaangename positie gemanoeuvreerd worden. Deze onverwachte verschuivingen in de communicatie kunnen voor misverstanden zorgen en blijven soms onnodig lang hangen in de samenwerking. Om de impact ervan te beperken, is het belangrijk om dit soort subtiele fricties snel te herkennen, en er gepast op te reageren.

De vormingsdag haalt dit onderbelichte aspect in de communicatie naar boven, zowel in zijn impact als in de mechanismen ervan. Er worden handvaten aangereikt en geëxploreerd om er op een gepermitteerde manier op te reageren en de verbinding weer te herstellen.    

Deze vormingen gaan fysiek door in het VAC te Leuven (Diestsepoort 6 – 3000 Leuven). De inschrijvingen voor deze vormingen zijn reeds volzet.

Vormingssessie werking Strafuitvoeringsrechtbank – vrijdag 3 maart 2023 – van 9u30 tot 12u30

De strafuitvoeringsrechtbank komt een toelichting geven over hun werking. Daarnaast is er de mogelijkheid om vragen te stellen die vanuit de praktijkwerking ontstaan in de contacten met de strafuitvoeringsrechtbank.

Deze vorming gaat fysiek door in Brussel. Deze vorming is reeds volzet.

Introductiecursus hulp- en dienstverlening aan gedetineerden – 23 en 24 oktober 2023 en 27 en 28 november 2023 – telkens twee dagen

De introductiecursus ‘Samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden’ is bedoeld voor nieuwe medewerkers hulp- en dienstverlening. Deze tweedaagse cursus is een introductie in verschillende aspecten van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en werken binnen de gevangenis. De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze tweedaagse:

  • De organisatie van het gevangeniswezen en de strafrechtsketen
  • Kennismaking met de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en de betrokken actoren en diensten van de Vlaamse Gemeenschap
  • Getuigenis van binnen uit
  • Samenwerking met justitie: een uitdaging?!
  • Kennismaking en uitwisseling met andere hulp- en dienstverleners

De introductiecursus is een tweedaagse en wordt in 2023 twee keer georganiseerd. De praktische informatie (locatie en mogelijkheid tot inschrijven) worden later bekend gemaakt.

Oriëntering en Ondersteuning voor personen met een handicap – op vraag, in de lokale gevangenis

Het aanbod van en de toeleiding naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn de afgelopen jaren grondig gewijzigd. De persoonsvolgende financiering werd ingevoerd. Voor geïnterneerden werd de directe financiering opgezet. Hoe werken deze systemen? Wie komt wel en wie niet in aanmerking? Welke diensten kunnen (of moeten) bij welke stap helpen? Hoe geraak ik wegwijs in het VAPH-landschap?

Met de vorming “Oriëntering naar en ondersteuning binnen de sector personen met een handicap” wordt er een antwoord gegeven op deze vragen.

Welke thema’s komen aan bod tijdens deze twee uur durende vorming?

  • situering van de sector personen met een handicap en het VAPH
  • mogelijkheden tot ondersteuning binnen de gevangenis
  • ondersteuning voor gedetineerden
  • ondersteuning voor geïnterneerden
  • blik op de sociale kaart: VAPH-vergunde zorgaanbieders

Nadien kunnen eventueel ook nog individuele dossiers besproken worden als daar vraag naar is.

Deze opleiding wordt op vraag georganiseerd door een regiocoördinator. Dit kan zowel binnen een penitentiaire inrichting als op een andere locatie. De vorming kan in afstemming met de aanvrager meer op maat gebracht worden.

Voor meer info of om een opleiding aan te vragen: afstemming@vaph.be(opent in uw e-mail applicatie)(opent in uw e-mail applicatie)