Behandelingsvoorwaarde

De rechter bepaalt het soort behandelingsvoorwaarde op basis van:

  • de factoren die het risico op crimineel gedrag in de hand werken
  • een analyse van het risico op herval
  • motivatie van de justitiecliënt om te veranderen.

Die elementen leiden tot een indicatiestelling: die geeft aan hoeveel zorg aanbevolen is om tot gedragsverandering te leiden.

Hulpverlenend aanbod

De behandeling die de justitiecliënt krijgt, bestaat uit een hulpverlenend aanbod. De duur en de inhoud daarvan worden afgestemd op de noden van de justitiecliënt. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het gepleegde misdrijf.

Samenwerking

De lokale justitiehuizen werken samen met hulpverleningsorganisaties zoals de centra geestelijke gezondheidszorg en de centra verslavingszorg. Dat doen ze bij voorwaarden die te maken hebben met de behandeling van:

  • psychiatrische problemen
  • seksueel misbruik
  • agressie
  • verslaving.

Sommige van die organisaties ontvangen subsidies om hun hulpaanbod op justitiecliënten die niet in de gevangenis zitten af te stemmen.
In het algemeen kunnen de justitiehuizen een beroep doen op het reguliere aanbod van organisaties die:

  • zich engageren om met justitiecliënten te werken
  • een aanbod uitsluitend voor justitiecliënten ontwikkelden.

Doorverwijzen

Op dossierniveau hebben de justitiehuizen de rol van doorverwijzer. Ze leiden justitiecliënten naar het juiste zorgaanbod op basis van de factoren in hun leven die criminaliteit in de hand werken, en de voorwaarden die ze opgelegd kregen.

Op structureel niveau zoeken de justitiehuizen mee naar partners om mee samen te werken en bewaken ze de kwaliteit van het zorgaanbod.

Gesubsidieerd project worden

Biedt u of uw organisatie een project aan waarvoor u subsidies wilt aanvragen? Of loopt er al een gesubsidieerd project in uw organisatie en hebt u nog vragen?

Op deze pagina vindt u alle info terug.