Gedaan met laden. U bevindt zich op: Huisstijl Hoppinpunten

Huisstijl Hoppinpunten

Hoppinpunten krijgen een specifieke huisstijl: u herkent ze onder meer aan het paars-groene Hoppinlogo en het logo van de Vlaamse overheid. De huisstijl werd uitgewerkt in de Hoppinhuisstijlgids.

Hoppinzuil

Illustratie van types Hoppinzuilen uit de Hoppinhuisstijlgids

Van de standaardzuil zijn er momenteel 3 types uitgewerkt: de analoge zuil, de interactieve zuil en de minizuil. De beheerder van het Hoppinpunt kiest in overleg met het lokaal bestuur het type Hoppinzuil op basis van het aantal beschikbare vervoermiddelen en het aantal reizigers op het Hoppinpunt.

De vormelijke elementen van de Hoppinzuil in geval van het standaardontwerp zijn:

  • Dak: Het (schuine) dakje (indien aanwezig) staat in de paarse huisstijlkleur van Hoppin.
  • Patroon: De zuil heeft een golvend grafisch patroon in de huisstijlkeuren van Hoppin.
  • Sokkel: De sokkel van de zuil heeft een donkere kleur (donkergrijs/zwart).

Meer informatie over de huisstijl van de zuil vindt u in de Hoppinhuisstijlgids.

Wachtaccommodatie/schuilhuisje

  • Als een bestaand of nieuw schuilhuisje de branding van De Lijn heeft of krijgt, moet de Hoppinhuisstijl ook worden toegevoegd. Dit in de juiste verhouding, naar het voorbeeld van de branding zoals uitgewerkt in de Hoppinhuisstijlgids.
  • Als het schuilhuisje geen branding van de Lijn krijgt, is het toevoegen van het Hoppinlogo vrijblijvend, al wordt er uiteraard gestreefd naar herkenbaarheid, zichtbaarheid en uniformiteit.

Andere infrastructuur

  • De fietsen en wagens van de gecontracteerde deelmobiliteitsaanbieder in de vervoerregio krijgen een permanente Hoppinbranding. Andere vervoeraanbieders moeten voor 20% de merkarchitectuur toepassen. Meer informatie hierover in de Hoppinhuisstijlgids.
  • Op andere zaken, zoals een fietspomp, overspanning, fietskluis, … kan de branding optioneel worden toegepast, om de herkenbaarheid te vergroten. Een voorwaarde voor de branding is wel de link met combimobiliteit. De branding mag subtiel worden toegepast. Wel moet aan infrastructuur die niet gelinkt is aan de Hoppincentrale contactinformatie van de aanbieder te vinden zijn, aangezien de Hoppincentrale hier niet voor bevoegd is.
  • Ontwerpen op maat worden vormgegeven op basis van de richtlijnen in de Huisstijlgids. Afwijkende ontwerpen en kleurtoepassingen moeten worden voorgelegd aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken(opent in uw e-mail applicatie). Voor een ontwerp op maat voor schuilhuisjes moet ook De Lijn geconsulteerd worden.